לדף הראשי

אומנות הניהול

 

אינדקס הנושאים באתר
כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ל

כ

י

ט

ח

ז

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

 

א

אחריות חברתית של הארגון

אחריות/סמכות/דין-וחשבון

אי הסכמה ניהולית

איכות חיי העבודה

איכות כוללת, ניהול

איכות, חוגי

אימון עובדים

אינטואיציה בניהול

אינפלציה, חשבונאות

אם זה לא שבור אל תתקן את זה

אסטרטגי, ניהול

אסרטיביות

אפס ליקויים

אפקט ההילה

אפקט זיגרניק

אקלים העבודה

אשליית השורה התחתונה

 

ב

בדיקת ישימות לעסק בתחום ההיי-טק 

בדיקת כדאיות להקמת עסק חדש
בוס, להיות

בוס, ניהול ה

בחינה מקדמית

בחירת ערוץ תקשורת

ביקורת ניהול

ביקורת קונסטרוקטיבית

בניית מודלים

בניית צוות

בעיות, פתרון

בקרה ופיקוח

בקרה תקציבית

בקרת המכירות בשטח

בקרת השיווק

בקרת נזקים כוללת

בקרת שכר, מערכות

 

ג

גורם אי הוודאות

גיוס מימון

גיוס מימון לרעיון העסקי שלך 

גיוס עובד חדש

 

ד

דו"ח ערך מוסף

דוחות, כתיבת

דיבור בפני קהל

דימוי עצמי, שיפור ה

דינמיקה קבוצתית

דיסוננס קוגניטיבי

 

ה

האצלת סמכויות ומשימות

הדמיה

החלטות, קבלת

הטעות הגדולה של החמור

היתרון הקל המכריע

הכנת תוכנית עסקית בתחום ההיי-טק

הכשרה שיטתית

הכשרה, זיהוי צרכי

הכשרה, טכניקות

המשרד ככלי

הנאה מהעבודה

הנדסת משרה ניהולית

הנהלה, ישיבות

העיקרון הפיטרי

הערכת ביצועי עובד

הערכת משרה

העשרת משרה

הפעלת סמכות

הפתרון המשולב

הצגת נושא

הצהרת שליחות

הקשבה

השגת תוצאות

השקעות, תקצוב

התיישנות כישורים

התמודדות עם מתח

התמודדות עם שמועות

התנגדות לשינוי

 buy dirt cheap orbitz discount airline tickets for sale

ז

זיהוי צרכי הכשרה

זמן עצמי, חקר

זמן, ניהול

זמן, תחושת

 

ח

חברים מאמצים

חדשנות

חוגי איכות

חוק מרפי

חוק פרקינסון

חיזוי לטווח ארוך

חיזוי מכירות

חישוב עלויות סטנדרטיות

חישוב עלויות ספיגה

חישוב עלויות שוליות

חישוב שיעור התשואה

חקר ביצועים

חקר זמן עצמי

חקר שיווק

חקר שיווק בשטח

חקר שיווק התרשמותי

חקר שיווק שולחני

חקר שיטות

חריגים, ניהול לפי

חשבונאות אינפלציה

חשבונאות לפי מרכזי אחריות

חשבונאות ניהולית

חשבונאות עלות

חשבונאות פיננסית

חשבונאות תקורה

חשיבה יצירתית

חשיבה עניינית

טווח השליטה

 

ט

טכניקות הכשרה

טכניקות ניהול

טכניקת מינימקס

טכניקת פ.ר.ט

 

י

ידידות בעבודה

יועצים

יזמות

יחסי ציבור

יחסים פיננסיים, ניתוח

ייעוץ לכפיף

יישוב סכסוכי עבודה

יעדי החברה

יעדים, ניהול לפי

יעילות הארגון

יעילות ואפקטיביות

יצירתיות אישית

יצירתית, חשיבה

ישיבות הנהלה

ישיבות, ניהול

 

כ

כוח אדם, תכנון

כוח משימה, ניהול

כוח פוליטי בארגון

כימות

כישורים, התיישנות

כישורים, ניתוח

כלל המצב

כפיף, יעוץ ל

כתיבה עסקית

כתיבת דוחות

 

ל

לבוש עסקי

להיות בוס

 

מ

מאזן, ניתוח ה

מבחני מיון

מבנה ארגוני

מדידת עבודה

מדידת עבודה פקידותית

מדיה, תכנון

מדיניות, קביעת

מוטיבציה

מוכנות לפרישה

מונהגות

מועדות לתאונות

מוצר, תכנון

מוראל

מורה רוחני

מזומנים, ניהול

מזכירה, צוות מנהל-

מחזור החיים של רעיון

מחזור חיי המוצר, ניתוח

מחלוקות, ניהול

מיון, מבחני

מימון, גיוס

מימון, גיוס (-) לרעיון העסקי שלך

מיקוח עסקי

מכירות, בקרת ה(-) בשטח

מכירות, חיזוי

מכירות, ניתוח תמהיל

מכירות, תכנון

מנהיג טבעי

מנהיגות

מנהיגות סלקטיבית

מנהלים, פיתוח

מסלו, סולם הצרכים של

מעבר לנדרש

מערכות בקרת שכר

מצב חירום, ניהול

מצוינות

מקיאוולי, עקרונות הכוח של

מרכזי אחריות, חשבונאות לפי

משא ומתן, ניהול

משא ומתן, ניהול (-) עם משקיעים פוטנציאליים 

משאבי אנוש, ניהול

משברים, ניהול

משוב

משמעת בקרב עובדים

משרה, הערכת

משרה, העשרת

משרה, ניתוח

משרות, עיצוב מחדש של

מתח, התמודדות עם

 

נ

ניהול איכות כוללת

ניהול אסטרטגי

ניהול ביצועים

ניהול הבוס

ניהול השכר

ניהול זמן

ניהול ישיבות

ניהול כוח משימה

ניהול כללי

ניהול לפי חריגים

ניהול לפי יעדים

ניהול מדעי

ניהול מזומנים

ניהול מחלוקות

ניהול מצב חירום

ניהול משא ומתן

ניהול משא ומתן עם משקיעים פוטנציאליים

ניהול משאבי אנוש

ניהול משברים

ניהול פרויקטים

ניהול שינוי

ניהול, טכניקות

ניסויי הות'ורן

ניתוח המאזן

ניתוח יחסים פיננסיים

ניתוח כישורים

ניתוח מחזור חיי המוצר

ניתוח משרה

ניתוח סיכונים בהשקעה

ניתוח עלות-אפקטיביות

ניתוח עלות-מחזור-רווח

ניתוח עלות-תועלת

ניתוח ערך

ניתוח רגישות

ניתוח רשת

ניתוח שונויות

ניתוח תמהיל מכירות

 

ס

סדר יום סמוי

סולם הצרכים של מסלו

סיכונים בהשקעה, ניתוח

סיעור מוחות

סיפוק מהעבודה

סכסוכי עבודה, יישוב

סמכות, הפעלת

סמכות, עקיפת

סקינר, שינויי ההתנהגות של

סקרי שכר

 

ע

עובד חדש, קבלת

עובד, גיוס (-) חדש

עובד, הערכת ביצועי

עובד, פיטורי

עובד, ראיון קבלת

עובדים, אימון

עובדים, פיתוח

עובדים, תחלופת

עוזר למנהל

עזרה ראשונה רגשית

עיצוב מחדש של משרות

עלויות סטנדרטיות, חישוב

עלויות ספיגה, חישוב

עלויות שוליות, חישוב

עלויות, קיצוץ

עלות תועלת, ניתוח

עלות, חשבונאות

עלות-אפקטיביות, ניתוח

עלות-מחזור-רווח, ניתוח
עסק חדש, בדיקת כדאיות להקמת

עקיפת סמכות

עקרון פארטו

עקרונות הכוח של מקיאוולי

 

פ

פ.ר.ט, טכניקת

פארטו, עקרון

פוליטי, כוח (-) בארגון

פח האשפה ככלי ניהולי

פטרנליזם

פיטורי עובד

פיתוח ארגוני

פיתוח מנהלים

פיתוח עובדים

פרויקטים, ניהול

פריון, שיפור ה

פרישה, מוכנות ל

פתרון בעיות

 

צ

צוות מנהל-מזכירה

צוות, בניית

צמצום קו מוצרים

 

ק

קביעת מדיניות

קביעת קדימויות

קבלת החלטות

קדימויות, קביעת

קו מוצרים, צמצום

קיברנטיקה

קיצוץ עלויות

קליטת עובד חדש

קריאה

 

ר

ראיון קבלת עובד

רגישות לזולת

רגישות, ניתוח

רווחיות, שיפור ה

רישום היעילות האישית

רעיון, מחזור החיים של

רעיונות, שאיבת

רשימת משימות יומית

רשת השמועות

רשת התקשורת הניהולית

 

ש

שאיבת רעיונות

שונויות, ניתוח

שחיקה בתפקיד

שיווק

שיווק בשטח, חקר

שיווק התרשמותי, חקר

שיווק מוכוון

שיווק עצמי

שיווק שולחני, חקר

שיווק, בקרת ה,

שיווק, חקר

שיווק, תכנון ה

שיווק, תמהיל ה

שיטות, חקר

שיכרון המעמד

שינוי, התנגדות ל

שינוי, ניהול

שינויי ההתנהגות של סקינר

שיפור הדימוי העצמי

שיפור הפריון

שיפור הרווחיות

שירות ללקוח

שיתוף פעולה בארגון

שכנוע

שכר, ניהול ה

שכר, סקרי,

שכר, תכנון מבנה

שמועות, התמודדות עם

שמועות, רשת ה

שעות עבודה גמישות

 

ת

תאונות, מועדות ל

תדמית עצמית

תווית "טעות אנוש"

תוכנית עסקית, הכנת (-) בתחום ההיי-טק
תוכנית עסקית, דוגמא 

תוצאות, השגת

תזמון

תזרים מזומנים מהוון

תחושת זמן

תחלופת עובדים

תיאום פעולות

תיאורית "איקס" ותיאורית "ווי" של מקגרגור

תיאורית החלטות

תיאורית הציפייה

תיאורית התור

 תיבת הכלים של המנהל

תכנון אסטרטגי

תכנון ארגוני

תכנון השיווק

תכנון כוח אדם

תכנון מבנה שכר

תכנון מדיה

תכנון מוצר

תכנון מכירות

תכנון ניהולי

תכנון עסקי

תכנות ליניארי

תמהיל השיווק

תמהיל מכירות, ניתוח

תמחיר

תפיסת הממריץ/היגיינה של הרצברג

תקורה, חשבונאות

תקצוב

תקצוב השקעות

תקצוב על בסיס אפס

תקצוב פיננסי

תקצוב תוכניות

תקציב גמיש

תקשורת בין אישית

תקשורת בלתי מילולית

תקשורת עצמית

תרבות ארגונית

תרשים ארגוני

תשואה, חישוב שיעור ה

תשלום על פי תפוקה

 

 

 

Copyright © 2007-2006 .Meir Liraz. All rights reserved .