לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

התמודדות עם מתח

פעילותם של מרבית המנהלים מאופיינת במיגוון פעילויות, עבודה תחת לחץ של זמן, תוך צורך להפעיל שיקול דעת ולמנוע טעויות. מנהלים חשופים כל העת לשינוי - תוהו ובוהו של ממש. הם עובדים כל העת תחת לחץ. כאשר המתח הוא במידה סבירה זו תופעה נורמלית ואולי אף רצויה, בהיותה כוח מניע. היא מריצה את האדרנלין בדם ומסייעת לרכז מחשבות. רק כאשר הלחץ הופך למופרז, אז מדובר במתח שעלול להשפיע באופן שלילי על ההנעה והתיפקוד. כיוון שבזמנים טרופים אלו, קשה להימנע אפילו ממידת מה של מתח, מן הראוי להבין כמה דברים אודותיו, הגורמים לו וכיצד להתמודד אתו.

גווני המתח

מתח שנגרם באופן נפשי ניתן לסווג בארבע קבוצות:

1. מתח זמן. זו תגובת חרדה, לתחושה כי יש לבצע משהו או מספר דברים לפני מועד סופי, או לתחושה הכללית כי הזמן אוזל ומשהו נורא יתרחש כאשר יסתיים אותו פרק זמן.

2. מתח הקשור בציפיה. נהוג להתייחס למתח זה כ"דאגה". זו תחושת חרדה לגבי אירוע הקרב ובא. בדרך כלל זו הכללה של החרדה, שאין לה כמעט בסיס במציאות.

3. מתח מצבי. זו חרדה הנובעת ממצב בו אדם מוצא עצמו תחת לחץ מופרז של אירועים או אנשים. הוא מתרחש במצבים מאיימים, כאשר המצב כולו או חלקו אינו בשליטת האדם. מתח כזה יכול גם להתרחש כאשר יש סכסוך או חוסר אמון בין אנשים.

4. מתח לקראת פגישה. זו חרדה ממפגש עם אנשים או קבוצות אנשים הנתפסים כבלתי-נעימים או כמי שלא ניתן לצפות את מעשיהם.

גורמי המתח

הגורמים העיקריים למתח הם:

תנאי עבודה - תנאי עבודה בלתי-נעימים, כגון צורך לעבוד מהר או להשקיע מאמץ פיזי רב. או, עבודה בשעות בלתי-נוחות. מתח כזה עלול להשפיע על בריאותו הנפשית והגופנית של אדם.

עומס עבודה - בין אם עבודה רבה מדי, או ביצוע עבודה שהיא מעבר ליכולתו של המבצע.

ערפול לגבי התפקיד - מצב בו אדם אינו יודע בבירור מה היקף סמכותו או תפקידיו או איזה החלטות הוא מוסמך לקבל.

אחריות - אחריות גדולה יותר לאנשים משמעה להיות מעורב יותר בפעולות גומלין עם אחרים, להשתתף בפגישות ולעמוד בלחצי תאריכים סופיים ולוחות זמנים. אנשים אלו גם עלולים לחשוש ממצב בו יצטרכו "לשלם" עבור משגים או חוסר התאמה של עובדיהם.

אחריות לתוצאות - אחריות לתוצאות עלולה להחמיר מתחים בגלל הלחץ של עמידה ביעדים ותקני ביצוע משופרים. במיוחד נכון הדבר כאשר העתיד אינו ברור.

שינוי - התמודדות עם שינוי טכנולוגי מהיר, רכישת כישורים חדשים, תפקידים שונים במסגרת העבודה ומגוון משימות שיש לבצע בתנאי לחץ.

יחסים עם כפיפים - חוסר יכולת להאציל סמכויות ותפקידים על אחרים, עובדים ביקורתיים או שאינם משתפים פעולה, קשיים בהפעלת סמכות.

יחסים עם עמיתים - תככים, יריבות, תחרותיות, היעדר תמיכה, קשיים להשיג שיתוף פעולה בפרויקטים משותפים.

בטחון במקום העבודה - חששות מפני פיטורים   או פרישה מוקדמת.

היעדר מעמד - בפועל או כפי שהוא נתפס.

תחושות לגבי העבודה או הקריירה - תסכול או מצב בו אדם הגיע לשיא הקריירה, היעדר סיכויים, תת-קידום או קידום יתר.

השפעת הארגון - אקלים לחוץ או מתוח, סגנון ניהול אוטוקרטי, הגבלות התנהגות, חוסר מידע ומעורבות.

לחצים חיצוניים - התנגדות בין דרישות הארגון ובין אלו של המשפחה או אינטרסים חיצוניים אחרים; בעיות שנוצרו בבית עקב ריבוי שעות העבודה; הענקת קדימות לעבודה במקום לבן זוג ולמשפחה; נסיעות מחוץ לבית; מעבר החברה למקום חדש.

גורמים אלו עשויים להשתלב בדרכים רבות. השפעתם רבה על מנהלים בדרג הבינוני. אלה חשים לחצים מלמעלה ומלמטה, הם עסוקים בביסוס מעמדם ובקידום הקריירה שלהם, יתכן שהם נשואים ונתונים ללחץ התחייבויות גובר, גם מבית. אולם, גם מנהלים מבוגרים יותר עלולים להיות תחת לחצים, בין אם בגלל עודף אחריות או בגלל שהקריירה שלהם הגיעה למצב "שטוח" וקשה להם לממש את שאיפותיהם.


התמודדות עם מתחים

התמודדות עם מתחים תלויה באישיות האדם, סובלנותו כלפי מצבים מעורפלים ויכולת לחיות עם שינוי. גם ההנעה קובעת. הנעה היא צורה של לחץ. אנשים עלולים לחוש הנעה רבה מדי. במצב כזה, לחץ הופך למתח כאשר אין ביכולתם לממש את רצונם, או מה שרוצים מהם.

ניתן לנהל מתחים באמצעות התנהגות סתגלנית. מנהל הכורע תחת עומס העבודה עשוי להסתגל בהצלחה למצב על ידי האצלת עבודה נוספת לאחרים ולהקפיד על ניהול זמן (ע"ע). אולם, העומס עלול לעבור לאדם אחר. התוצאה תהיה עליית הלחץ והמתח וירידה באיכות הביצוע.

להלן מספר דרכים בהן ניתן לנהל מתחים:

1. בניית מערכת יחסים מתגמלת, נעימה ותומכת עם הממונה, עמיתים וכפיפים.

2. במקרה של ספק לגבי תפקידך, בקש הבהרה מהממונה.

3. אם ישנן בעיות בינך ובין מנהלים אחרים, שים את הדברים על השולחן ושוחח עליהם בדרך גלויה אך ידידותית.

4. נקוט צעדים כדי להבהיר את יעדיך ולהשיג את הסכמת הממונה עליך.

5. גם אם ברצונך להציג עצמך תמיד כמי שמוכן לשאת בעול, על תיקח על עצמך עבודה נוספת ואל תבטיח הבטחות שיקשה עליך לקיים. אל תסרב ותדחה על הסף כיוון שאז יצא לך שם של מי שאינו משתף פעולה. אל תטען שיש עליך עומס עבודה, כיוון שאז יראו אותך כמשתמט. פשוט אמור שיש לך מערך קדימויות שעליך להיצמד אליו. גם אם תוכל לעזור, יהיה עליך להעניק קדימות נמוכה לעבודה זו. ולא, יהא עליך לשנות את סדר הקדימויות שלך. אם המשימה ממש מעבר ליכולתך, אמור זאת, אולם, הצע לעזור במציאת אדם שהוא בעל הכישורים והידע הדרושים.

6. עליך להעריך את הנקודות החזקות ונקודות התורפה שלך. אם בעיותיך נובעות מחולשה בלתי-מוגדרת, עשה משהו בקשר לזה או בקש עזרה.

7. קבע מטרה בקריירה שתהיה ריאלית ביחס להערכה העצמית שלך. בדוק מה המיומנויות והכישורים הדרושים כדי להגיע להיכן שברצונך להגיע. אם אתה בטוח שניחנת בהם, חתור במרץ למימוש שאיפתך. אם אין לך התכונות הדרושות, עליך להחליט אם יש באפשרותך להשיגן. אם כן - קדימה. אם לא, חשוב על מטרה חליפית ונתיב קריירה במסגרת יכולתך.

8. אם אתה נתון תחת לחץ לעמוד בתאריכים סופיים או יותר מדי דברים רובצים עליך, תכנן את קדימויותיך כך שיתאימו לזמן העומד לרשותך. העבר לאחרים עבודה רבה ככל האפשר.

9. אם אתה ניצב מול משבר, הקצה זמן להחליט כיצד להתמודד אתו. אל תרוץ לכל הכיוונים כמו עכבר מסומם.

10. במצבי לחץ קיצוני תכנן זמן לרגיעה במשך מספר דקות.

11. השתמש בטכניקות ניהול זמן (ע"ע) כדי לתכנן את יום העבודה שלך. שמור תמיד זמן ולו גם עשר דקות לפרטיות מוחלטת ולשחרור ממתחים.

12. נסה להבטיח שיבוץ בתפקיד שיתאים לתכונותיך ולכישוריך.

13. התייחס באופן ריאלי לשאלה מה ביכולתך לעשות ולהשיג.

14. עשה כל מה שתוכל כדי להשיג איזון סביר בין עצמך, עבודתך ומשפחתך.

15. טפח יחסים שיוכלו לעזור לך להתמודד עם לחצי עבודה. יחסים אלו יאפשרו לך להודות בקיומם של מתחים הקשורים לעבודה ולנקוט בצעדים כדי להתמודד אתם.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .