לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי קובע במונחים רחבים את המדיניות ודרכי-הפעולה הנדרשים כדי להשיג את יעדי החברה. אסטרטגיות חלופיות מפורטות ומוערכות לפני פיתוח התוכנית האסטרטגית הסופית.

תוכן התוכניות האסטרטגיות

התחומים העיקריים בהם מגובשות התוכניות האסטרטגיות הם:

1. שיווק

2. צמיחה באמצעות רכש או גיוון קו המוצרים

3. חדשנות טכנולוגית

4. צמצום עלויות

5. פריון

6. כספים.

תוכניות שיווק אסטרטגיות

תוכניות שיווק אסטרטגיות להגדלת נתח השוק והמכירות נבנות על-פי הכותרות הבאות:

1. חדירה לשוק. הגדלת המכירות של המוצרים הקיימים בשווקים הקיימים באמצעות מאמצי שיווק אגרסיביים יותר.

2. פיתוח השוק. הגדלת המכירות על-ידי הכנסת המוצרים הקיימים לשווקים חדשים.

3. פיתוח מוצרים. הגדלת המכירות על-ידי פיתוח מוצרים חדשים או משופרים עבור שווקיה הנוכחים של החברה או עבור שווקים חדשים.

כאשר בוחנים את נתח השוק, ניתן לפעול על-פי ארבע אסטרטגיות:

1. הרחבה. הגדלת נתח השוק.

2. שמירה. שמירת נתח השוק.

3. קציר. הגדלת תזרים המזומנים לטווח קצר.

4. חיסול. היפטרות מקו מוצרים או חלק מהעסק שמנצל משאבים שהיו יכולים להיות מנוצלים טוב יותר במקום אחר.

תוכניות אסטרטגיות להשגת צמיחה

תוכניות צמיחה אסטרטגיות מכסות:

1. רכישות, היכולות ללבוש אחת או יותר משלוש צורות:

* אינטגרציה לאחור - חיפוש בעלות או שליטה משופרת של שיטות ייצור;

* אינטגרציה לפנים - חיפוש בעלות או שליטה משופרת של שיטות ההפצה;

* אינטגרציה אופקית - חיפוש בעלות או שליטה של אחד או יותר מהמתחרים.

2. גיוון בתחומים אשר מנצלים את המומחיות והמשאבים הזמינים לחברה, או מסייעים לה להתגבר על חולשות מסוימות. פיליפ קוטלר זיהה שלושה סוגים של גיוון:

* גיוון ריכוזי כאשר החברה מוסיפה מוצרים חדשים המשלימים את המוצרים הקיימים מנקודת מבט שיווקית ו/או טכנולוגית. מוצרים חדשים אלה יפנו בדרך כלל לקבוצות חדשות של לקוחות.

* גיוון אופקי כאשר החברה מוסיפה מוצרים חדשים העשויים למשוך את הלקוחות הקיימים אם כי אינם קשורים באופן טכנולוגי לקו המוצרים הנוכחי.

* גיוון צובר כאשר החברה מוסיפה מוצרים חדשים שאין כל קשר ביניהם לבין הטכנולוגיות, המוצרים או השווקים הנוכחיים שלה. על-פי רוב, מוצרים אלה יפנו ללקוחות חדשים.

אסטרטגיות טכנולוגיות להשגת חדשנות

אסטרטגיות חדשנות טכנולוגית כוללות:

1. טכניקות ייצור משופרות, כמו תיב"ם (תכנון וייצור בעזרת מחשב), או רובוטיקה.

2. הרחבת טכנולוגית המידע לשיפור מערכות התכנון, התזמון, הבקרה וניהול המידע.

3. הכנסת מערכות לעיבוד נתונים ותמלילים למשרדי החברה.

אסטרטגיות לצמצום עלויות

אסטרטגיות לצמצום עלויות כוללות את השימוש במחקרי עלות/תועלת (ע"ע ניתוח עלות-תועלת), ניתוח ערך (ע"ע) וטכניקות צמצום קו מוצרים (ע"ע).

אסטרטגיות לשיפור הפריון

אסטרטגיות פריון כוללות:

1. פיתוח תקציבי כוח-אדם משופרים ובקרה משופרת על ניצול כוח-האדם

2. הצגת טכנולוגיה חדשה

3. שימוש בחקר שיטות (ע"ע) כדי לייעל את הנהלים ולחסל נהלים בלתי-יעילים.

אסטרטגיות כספיות

אסטרטגיות כספיות מגבשות את התוכניות למימון הצמיחה בעתיד. הן משלבות תוכניות כספיות המפרטות את המטרות לתקופה של למשל חמש שנים, להכנסות ממכירות ולרווחים וחוזות את ההוצאות ההוניות למשך תקופה זאת.

הערכת אסטרטגיות

מספר חלופות יכולות להתעורר תחת כל אחת מהכותרות הבאות. את אלה מעריכים על-ידי מתן תשובה לשאלות הבאות:

1. באיזו מידה האסטרטגיה מסייעת בהשגת יעדי החברה?

2. האם יש לחברה את המשאבים הכספיים, הטכנולוגיים והניהוליים הדרושים כדי להוציא את האסטרטגיה אל הפועל?

3. האם האסטרטגיה ניתנת לביצוע מציאותי עם המשאבים הזמינים במסגרת לוח הזמנים הדרוש?

4. אילו בעיות עשויות להתרחש ביישום האסטרטגיה וכיצד ניתן יהיה להתגבר עליהן?

5. האם האסטרטגיה המוצעת לוקחת בחשבון את ההערכות של עוצמות וחולשות פנימיות ואת ההזדמנויות והאיומים החיצוניים?


תועלות

תכנון אסטרטגי מספק תחושת כיוון לחברה. התהליך השיטתי של פירוט והערכת האסטרטגיות החלופיות מפיק מסגרת קלה להבנה בתוכה ניתן להכין תוכניות בנות-ביצוע מפורטות לשיווק, ייצור, כספים, פיתוח וכוח-אדם.

 

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .