לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

יעדי החברה

יעדי החברה הם המטרות, או המשימות שנקבעו לעסק ככלל ולמנהל באופן אישי. הם קובעים את היעדים לקראתם מכוונות הפעולות העתידיות.

כה אמר פיטר דרוקר: "יעדים נדרשים בכל תחום שבו הביצועים והתוצאות משפיעים באופן ישיר וחיוני על הישרדות העסק ושגשוגו".

ככל שתיטיב לדעת לאן אתה הולך כך רבים סיכוייך להגיע לשם. יחד עם זאת, לאף ארגון אין מטרה אחת בודדת, כגון, מקסום רווחים. בטווח הקצר, רווחים גבוהים משמעם אזילת המלאי וקיצוץ בהשקעות, דבר העלול לסכן את קיום החברה בעתיד. מועדון חברים, לדוגמא, יוכל להישרד בטווח הרחוק על ידי 'השקעה' בחברים חדשים. אם יחיה מההכנסות של החברים הנוכחיים, הרווחים בטווח הקצר יהיו גדולים יותר. אולם, כאשר חברים אלו יעזבו, תצטמצם ההכנסה והעסק יאלץ להיסגר. לפיכך, הישרדות וצמיחה הם יעדים עיקריים, יחד עם יעד מקסום הרווחים.

הבעיה בפניה ניצבים מרבית הארגונים - למטרות רווח או מלכ"רים - ומנהליהם היא בעית האיזון בין היעדים השונים והחלטה לגבי עדיפויות.

חברה יכולה לבטא את יעדיה תחת מספר כותרות לדוגמא:

* להגדיל את פלח השוק לx- אחוזים

* לשמור על הרמה הנוכחית של תשואה על ההון בו משתמשים

* להגדיל את המכירות במונחים ריאליים, בx- אחוזים

* לשמור על רווחים כאחוז מהמכירות ברמתם הנוכחית

* להחדיר לשוק מוצר מסוים עד לתאריך מסוים, תוך השגת תשואה של x שקלים על ההשקעה, בשנה הראשונה.

הגדרת יעדים בדרך זו היא רק נקודת המוצא. יש צורך לפתח מדיניות ותוכניות כיצד להשיג יעדים וליישב את הניגודים ביניהם. משמעות הדבר היא הערכת חלופות, ולעתים, לשמור על אופציות פתוחות כאשר לא ניתן להשיג מידע שעל פיו ניתן לקבל החלטה מיידית.


מדוע יש צורך ביעדים?

כפי שפיטר דרוקר מציין, יעדים בעסק מאפשרים למנהל להסביר פעילויות, לחזותן ולפקח עליהן. לא ניתן לעשות זאת כאשר יש רעיון בודד, כגון, מקסום הרווחים. ניתן לומר ביתר דיוק כי יעדים:

* מאפשרים לארגון להסביר את כל סידרת התופעות העיסקיות במסגרת מספר קטן של הצהרות כלליות.

* מאפשרים בחינת הצהרות אלו בעת גיבושן ולא אחרי שהוצאו לפועל.

* מסייעים לשפר את הביצוע העתידי על ידי ניתוח נסיון העבר.

תוכן

יעדי החברה מפותחים בארבעה תחומים:

1. מטרתה או יעודה של החברה

2. יעדים כלכליים או כספיים

3. יעדי בעלות

4. באיזה עסק אנו נמצאים?

מטרתה או יעודה של החברה

לדברי פיטר דרוקר, יש רק הגדרה אחת תקפה של מטרת העסק: ליצור לקוח. תאודור לויט הרחיב את ההגדרה והגדיר את שלוש המטרות העיקריות כדלהלן:

1. מטרת העסק היא ליצור לקוח ולשמור עליו.

2. לעשות את מה שצריך כדי לייצר ולספק סחורות ושירותים אשר אנשים רוצים ומעריכים במחיר ובתנאים שיהיו מושכים במידה סבירה ביחס לאלה המוצעים על-ידי אחרים לחלק גדול מספיק של הלקוחות כדי לאפשר קיומם של מחירים ותנאים אלה.

3. כדי להמשיך ולעשות כך, הפירמה חייבת להפיק הכנסות שיעלו על העלויות בכמות מספקת ובסדירות מספקת כדי למשוך ולשמור על משקיעים בפירמה. לכל הפחות לא לפגר אחר ההיצע התחרותי ולפעמים להשיגו.

לויט ממשיך ומוסיף:

אין עסק, ולא חשוב עד כמה הוא קטן, שיוכל לעשות אחד מהדברים שצוינו על סמך אינסטינקט או מקרה בלבד. כל עסק חייב להבהיר את מטרותיו, התוכניות והאסטרטגיות שלו, וככל שהעסק גדול יותר, כך גדל הצורך ברישום ומסירה ברורים של היעדים ושל בחינתם הסדירה על-ידי חברים בכירים בעסק.

יעדים כלכליים או כספיים

יעד כולל כלכלי או כספי של החברה ניתן להצבה כמטרה בסיסית אחת. לדוגמה: "הגדלת התשואה על הון בעלי המניות בx- אחוזים תוך חמש השנים הבאות." מיעד בסיסי זה ניתן לסעף סולם של יעדי משנה.

תחומי-המפתח בהם נקבעים יעדי החברה הם:

1. תשואה על הון בעלי המניות.

2. רווח למניה. זהו אינדיקטור חשוב למשקיעים. אולם הוא חיוני גם לעצם הישרדותו של העסק וצמיחתו שכן אלה תלויים ביכולתו למשוך ולשמור על ההון. משקיעים גם מקדישים תשומת לב רבה לנתון המכפיל שהינו מחיר מניה מחולק ברווח למניה.

3. תשואה על ההון הפעיל. לעתים קרובות מתייחסים ליחס זה כאל היחס העיקרי, אולם החיסרון שלו הוא שהשפעות האינפלציה והערכה מחדש של נכסים הוניים עלולים להפיק נתונים מטעים.

4. הכנסות ממכירות ויעדי רווח נקבעים כנתונים להשגה תוך תקופת זמן. מספרים אלה יובעו במונחים ריאליים, כלומר בקיזוז השפעות האינפלציה.

יעדי בעלות

יעדי הבעלים נקבעים במונחים של האם החברה תישאר פרטית או ציבורית, תישאר עצמאית או תתמזג או תימכר לשליטת חברה אחרת.

באיזה עסק אנו נמצאים

"באיזה עסק אנו נמצאים?" היא שאלה המובילה להגדרת השווקים והלקוחות עבורם מספקת החברה סחורות או שירותים. התשובה לשאלה ניתנת על-ידי בחינת העסק מבחוץ, מנקודת מבטו של הלקוח, ואז ייחוס העוצמות והחולשות השונות של החברה להזדמנויות בשוק.

ההערכות הפנימיות והחיצוניות שהתבצעו כחלק מתהליך התיכנון העיסקי מספקות מידע שיכול לסייע בהגדרת העסק בו נמצאת החברה כיום, והעסק בו תימצא בעתיד. הגדרה זאת תוביל לאסטרטגיות לחידושים במוצרים, גיוון והתרחבות להגדלת נתח השוק.

תועלות

התועלות בהצבת יעדי החברה, כל עוד היא נעשית באופן שיטתי, הן:

* החברה מבינה טוב יותר היכן היא נמצאת ולאן מועדות פניה.

* מתגבש בסיס מתאים להערכת אסטרטגיות חלופיות כנגד היעדים והמטרות שהוגדרו.

* מתגבשים קני מידה לפיהם ניתן לעקוב ולשלוט בביצועים.

יעדים אישיים

בצד הצבת יעדי החברה, כל מנהל חייב להציב לעצמו יעדים אישיים אשר צריכים להשתלב ולהתאים ליעדי החברה.

אין ספק כי כמנהל תימצא בעמדה טובה יותר לתכנן את עבודתך ולפקח על ההתקדמות אם יהיו לך יעדים ברורים שהסכמת עליהם עם הממונה עליך. באותה מידה, הכפופים לך יהיו יעילים יותר אם יבינו את יעדיהם ויקבלו אותם.

בקבעך את יעדיך ויעדי עובדים אחרים, עליך להימנע מכימות לשם הכימות בלבד. נתונים מלאכותיים המתלווים ליעדים לא יסייעו לך. אם תבקש ממנהל כוח אדם להפחית את שיעור ההיעדרויות מ4.3- אחוזים ל4.0-, יהיה זה לגביו יעד חסר משמעות. אין באפשרותו לחזות במדויק כיצד פעולה כלשהי בה ינקוט תשפיע על שיעורי ההיעדרות. הרבה יותר טוב לקבוע יעד רחב כגון, "לעבוד עם מנהל הקו והאחראי על הבריאות, כדי לפתח נהלים שיצמצמו את שיעור ההיעדרות." לאחר מכן ניתן יהיה למדוד את הצלחת אותו מנהל על פי שיעור הצמצום בהיעדרויות ולא על פי יכולתו להשיג נתון שרירותי.

דבר אחר ממנו יש להימנע כאשר קובעים יעד אישי הוא לא ליצור יותר מדי ניירת. עליך לערוך דיון עם כפיפיך בנוגע ליעדים ולהגיע להסכמה עליהם; בחן את התוצאות בהשוואה ליעדים אלו; הסכם אתם מה יש לעשות כדי לשפר את הביצועים ואלו שינויים יש לעשות ביעדים הנוכחיים. אולם, אל תשתמש בטפסים מפורטים למטרה זו. כל שעליך לרשום יכנס לעמוד אחד - בכתב יד.

מעל הכול, אל תשכח שמה שאתה מנסה לעשות הוא לגבש קווים כלליים לפעולה בעתיד. כדאי לקבוע יעדים לגביך ולגבי אחרים רק אם תשתמש בהם כבסיס לתוכניות ולפיקוח על ביצועים.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .