לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תכנון ניהולי

כמנהל תתכנן בדרך כלל קדימה לתקופה קצרה יחסית - עד שנה או לכל היותר שנתיים. יעדיך, מטרותיך ותקציביך נקבעו וודאי בתוכנית החברה או תקציב החברה.

אתה מתכנן לבצע דברים בזמן מבלי לחרוג מהמשאבים שהוקצו לך. מטרתך צריכה להיות להימנע ממשברים ומהעלויות הגבוהות שהם גורמים; לצמצם את הבעיות מסוג "לעזוב הכול ולזרז משהו אחר." התיכנון מזהיר אותך מפני משברים אפשריים ונותן לך סיכוי להימנע מהם. יש להכין תוכניות לשעת חירום או למקרים מיוחדים, אם יש לך סיבה להאמין כי תוכניתך ההתחלתית תיכשל מסיבות שמעבר לשליטתך.

כאשר אתה מתכנן, אתה בוחר נתיבי פעולה אפשריים ומבטל אחרים; כלומר, אתה מפסיד גמישות. הדבר יהיה לרעתך אם העתיד ישתנה בצורה אחרת מכפי שציפית - וכך גם יהיה קרוב לוודאי. נסה לבצע תוכניות שתוכל לשנות בעלות סבירה, אם תיאלץ. תוכנית שאינה לוקחת בחשבון שינוי היא תוכנית גרועה.

פעילויות תיכנון

כמנהל, ישנן שבעה פעילויות תיכנון שעליך לבצע:

1. חיזוי

- איזה סוג עבודה יש לבצע, באיזו מידה ומתי

- כיצד עשוי להשתנות עומס העבודה

- הסיכוי שהמחלקה תיקרא לבצע עבודות מיוחדות או דחופות

- שינויים אפשריים בתוך המחלקה או מחוצה לה, שעשויים להשפיע על קדימויות, הפעילויות שיבוצעו, או עומס העבודה

2. קביעת תקנים ויעדים - להחליט כיצד תבוצע העבודה ולתכנן את הפעולות בפועל על ידי הגדרת המערכות והנהלים הדרושים.

3. תיזמון - להחליט על רצף הזמן של הפעולות והאירועים וכן היקף הזמן, הדרושים להשגת תוצאות בזמן.

4. איוש - להחליט כמה עובדים דרושים ואיזה סוג עובדים וכן לשקול את הכדאיות של ספיגת עומסי שיא באמצעות שעות נוספות או עובדים זמניים.

5. תיכנון חומרים - להחליט אלו חומרים, חלקים נרכשים או עבודת קבלנות דרושים ולהבטיח כי יהיו זמינים בכמות הנכונה ובזמן המתאים.

6. תיכנון אמצעים - להחליט על המפעל, הציוד, הכלים והמרחב הדרושים.

7. תקצוב.

טכניקות תיכנון

מרבית התיכנון שאתה מבצע כמנהל הוא פשוט עניין של חשיבה שיטתית ושימוש בהגיון הבריא שלך. כל תוכנית כוללת שלושה מרכיבים עיקריים:

* מטרה - החדשנות או השיפור שיש להשיג

* תוכנית פעולה - הצעדים המסוימים הדרושים להשגת המטרה הנכונה

* השפעה כספית - השפעת הפעולות על מכירות, מחזור, עלויות ולבסוף, רווח.

יהיו מקרים בהם יעמדו לרשות המנהל טכניקות תיכנון מתוחכמות אף יותר הנעזרות בדגמי מחשב. זאת במיוחד במקרים בהם יש לעבד כמויות מידע גדולות, על רקע מספר קבוע של הנחות או פרמטרים, או כאשר יש להעריך הנחות חליפיות.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .