לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח עלות-אפקטיביות

ניתוח עלות-אפקטיביות משווה דרכי-פעולה חלופיות במונחי עלותן ויעילותן בהשגת יעדים מוגדרים.

מטרות

מטרות ניתוח עלות-אפקטיביות הן:

1. לסייע למקבלי ההחלטות בזיהוי הבחירה המועדפת מבין חלופות אפשריות;

2. להבטיח שדרכי-הפעולה שייבחרו יספקו ערך נאות תמורת הכסף - יותר מכל דרך-פעולה אחרת;

3. לדאוג באופן כללי להקצאה ושימוש טוב יותר במשאבים.

שיטה

ניתוח עלות-אפקטיביות מתבצע על-פי השלבים הבאים:

1. קביעת יעדים. ניתוח של מה מנסה מקבל ההחלטות להשיג במדיניות או בתוכנית שקבע. בשלב זה יושג מידע ראשוני לגבי אופן המדידה של המידה בה יושגו היעדים. משמעות הדבר הגדרת התפוקות והתועלות הפוטנציאליות של התוכנית, לפחות בקוים כלליים.

2. זיהוי חלופות. האמצעים להשגת היעדים.

3. אומדן עלויות. עלויות בפועל ועלויות אלטרנטיביות לכל חלופה. מאחר ובחירה בין אפשרויות משמעותה שאי אפשר יהיה להשתמש במשאבים מסוימים למטרות אחרות, אמצעי המדידה האמיתי לעלויות הוא האלטרנטיבות שהן מונעות.

4. הקמת מודל. ייצוג מפושט של העולם האמיתי הממצה את תכונות המצב שהינן רלבנטיות לשאלה הנחקרת. אמצעי הייצוג עשוי לנוע ממערך משוואות מתמטיות לתיאור מילולי טהור של המצב בו נעשה שימוש בשיפוט בלבד כדי לחזות את התוצאות של בחירות שונות. בניתוח עלות-אפקטיביות, כמו בכל ניתוח אפשרויות, תפקידו של המודל הוא לנבא את העלויות שכל חלופה תיצור ואת המידה בה כל חלופה תסייע בהשגת היעדים.

5. בחירת קני-מידה. בחירת הכללים או התקנים לפיהם ידורגו החלופות בסדר רציות ופוטנציאל. קני-המידה מספקים אמצעי לשקילת העלות מול האפקטיביות.

6. ניתוח. תוצאות בחירת החלופה כפי שצוינו על-ידי המודל. תוצאות אלו מראות עד כמה כל חלופה היא אפקטיבית להשגת היעדים (משמעות הדבר שיש צורך במדידת האפקטיביות של כל יעד) ומהן העלויות. או אז ניתן להשתמש בקני-המידה כדי לסדר את החלופות בסדר העדפתן.

7. יישום וסקירה. המדיניות או התוכנית שנבחרה מיושמת ועלותה והאפקטיביות שלה נמדדות כנגד התקציבים וקני-המידה לביצוע. סקירה זאת תקבע כל שינוי שנדרש לשיפור האפקטיביות.

תועלות

ניתוח עלות-אפקטיביות יכול לסייע למקבל ההחלטות להבין את החלופות הרלבנטיות ואת יחסי- המפתח על-ידי אספקת אומדן עלויות, תמורות וסיכונים אפשריים הקשורים לכל דרך פעולה.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .