לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

אחריות חברתית של הארגון

בימינו, ארגון המבקש להישרד ולפרוח צריך להגיב על הציפיות שהחברה מציגה לו. בתמורה לשימוש במשאבי הקהיליה, גדלות והולכות הציפיות מחברות מסחריות לתרום לסביבה החברתית שבה הן פועלות. האחריות החברתית של ארגון מתבטאת בצורות רבות, כולל: תרומות, תכנון עירוני, מדיניות תעסוקה הוגנת, הגנה על הצרכן ואמצעים לשמירה על איכות הסביבה. נושאים אלו אינם נחשבים יותר לגינוני טקס בחברה המסחרית. ואכן, הם מהווים חלק בלתי נפרד וצפוי מהתנהגותה. במקום להגיב בהתגוננות על אמות מידה חברתיות לגבי התנהגות עיסקית הולמת, ארגונים מתקדמים צריכים לצפות דרישות חברתיות ולתכנן מדיניות שתענה על הנושאים החדשים הכרוכים באחריות חברתית. בנוסף למיצוב הארגון כ"אזרח טוב", עמדה עיסקית זו תעניק לחברה המסחרית יתרון תחרותי בשוק. ניהול אחריות חברתית בארגון, כרוך בזיהוי תחומים של ביצועים חברתיים שהארגון מסוגל לעמוד בהם, הכרה ביתרונות של נטילת אחריות חברתית, הבנת ההשלכות הניהוליות של הנושא וקביעת מנגנונים ליישום תוכנית של אחריות חברתית בארגון.

זיהוי תחומי ביצוע חברתי

תחומי האחריות החברתית שתחול על ארגון מסוים משתנים בהתאם לסוג החברה המסחרית, גודלה ומיקומה הגיאוגרפי. מחברה גדולה הממוקמת בתוך המרכז המסחרי של העיר, מצפים לתרומה לחידוש שכונות ולהכשרה מקצועית בקהיליה. חברה קטנה מחוץ לעיר תתבקש לממן תוכניות ספורט עבור בית ספר מקומי באיזור. חברת ייצור תתמקד בנושאי זיהום סביבתי. לעומתה, חברת שירותים מוערכת בהתאם לדרגת הסיפוק של הצרכן. חברה רב-לאומית עלולה להתייצב מול הגבלות בארץ המארחת ויתכן שיהיה עליה להשתנות כדי לעשות עסקים.

באופן עקרוני, אסור לחברה מסחרית לפגוע בחברה בעודה עושה עסקים ומצפים ממנה לתרומה לשיפור החברה, בהתבסס על משאבים ייחודיים ומומחיות. להלן תחומי אחריות חברתית בהם עוסקים ארגונים בימינו. עליך להעריך את ביצועי החברה לגבי כל נושא. האם החברה צריכה לעסוק בנושא זה? מה עושה החברה כדי להבטיח פעולה הולמת בנושא זה? איזו מדיניות או תוכנית יש להנהיג כדי לטפל בצורה אחראית יותר בנושא? להלן מספר הצעות:

* כיבוד משאבי הסביבה

* בטיחות המוצר ואיכותו

* מדיניות העסקה ותנאי עבודה הוגנים

* סיוע בפתרון בעיות בקהיליה

* תרומה לארגוני צדקה, חינוך ואומנות

* הדרכת עובדים, הכשרתם ופיתוח קריירה

* מעורבות בארגונים אזרחיים

* פרסום הוגן ובלתי-מזיק

* הערכה כלפי נורמות ומנהגים של תרבות או עדות.

יתרונות האחריות החברתית של ארגון

לכאורה נראה כי יש סתירה בין מטרות חברתיות ובין המטרה הכלכלית של חברה מסחרית. אולם, זה אינו חייב להיות כך בהכרח. עשיית עסקים בדרך אחראית ומוסרית איננה מכשול חברתי שיש להתגבר עליו. ארגונים המקבלים ברצון אמות מידה סבירות של התנהגות עיסקית, יכולים להשיג יתרונות רבים וביניהם:

1. סביבה עיסקית משופרת. שיפור הקהיליה, דאגה לתנאי עבודה בטוחים וחינוך העובדים, הן דוגמאות לשיפור הסביבה שבה נעשים עסקים. התוצאה של שיפורים אלו היא כוח עבודה באיכות משופרת, פחות תאונות, פחות בריונות או חבלות מכוונות וצמצום בתחלופת העובדים, שכולם מיתרגמים לחיסכון בעלות.

2. תדמית ציבורית משופרת. ארגונים התורמים לחברה בצורה נראית לעין משפרים את מוניטין הקהיליה, העובדים והלקוחות. תוכניות חברתיות חדשניות עשויות להביא הכרה לארגון, ברמה המקומית והארצית. על ידי יצירת אמינות ציבורית תוכל להשיג יותר לקוחות, כוח עבודה באיכות גבוהה יותר ושיפור המעמד הכספי בקהיליה.

3. צמצום הגבלות מצד הממשלה. כאשר עסק מתחמק מאחריותו החברתית, הממשלה מתערבת באופן בלתי נמנע כדי שזה יהיה אחראי לתקנים סביבתיים, תקני בטיחות, תעסוקה וצרכן. ארגונים הצופים דרישות חברתיות ומתנהגים באופן פעיל יכולים למנוע התערבות כגון זו. כך, במקום להגיב ללחצים חיצוניים המביאים לתחיקה מגבילה וקשוחה, מנהלים בעלי ראייה לעתיד יכולים להשתתף בעיצוב כללי התנהגות עיסקית.

4. רווחיות בעתיד הרחוק. חברות החוזות מגמות חברתיות ויוצרות תשובות חדשניות לדרישות חברתיות, זוכות ליתרון תחרותי בשוק. לדוגמא, עמידה בדרישות הצרכן לגבי תיוג מרכיב במוצר או קווים מנחים לפרסום המכוון לילדים, במקום להתעלם ממורת רוחו של הצרכן, עשויים להציב חברה הרבה לפני מתחריה. מדיניות תעסוקה מתקדמת, כגון, דאגה לילדים או ייעוץ לפרישה, עשויים לשפר את מוראל העובד ופריון עבודתו. הצורך לצמצם זיהום סביבתי עשוי להביא לפיתוח מוצרים מסחריים, מפסולת תעשייתית.

5. הזדמנות לעצב מדיניות מסחרית. ארגונים מתקדמים, הנוקטים פעולה מבעוד מועד במקום תגובה מתגוננת תורמים תרומה רבת ערך לתהליכי תחיקה ותקנון בחברה. מנהלים עסקיים נבונים נוטלים אחריות ומסייעים לגיבוש מדיניות ציבורית. בדרך זו, הם יכולים לתרום לחברה מנסיונם בנושאים המשפיעים על עסקים וכן להבטיח החלטות שיתרמו למערכת העיסקית.

יש הסבורים כי גם אם אין יתרונות מוחשיים לאחריות חברתית, עדיין חל על עסקים ציווי מוסרי לעסוק בנושאים חברתיים. עצם העובדה שארגונים פועלים בתוך מערכת עסקית הופכת אותם לאחראים כלפיה. תחושה של "משחק הוגן" מכתיבה לארגון לגמול לקהיליה על האירוח שלה. טיעון נוסף לטובת אחריות עיסקית הוא "עם הכוח באה האחריות." עסקים מחזיקים בכוח רב. החלטות ופעולות עסקיות משפיעות על כל ההיבטים של נסיון חברתי. לפיכך, לארגונים מעצם טבעם יש אחריות חברתית.

ההשלכות לגבי ההנהלה

כאשר אתה משלב יעדים של אחריות חברתית, אתה יוצר השלכות לגבי כל רמות ההנהלה. חתירה פעילה למימוש יעדים אלו משפיעה בהכרח על עצם אופיו של הארגון. בתהליכי תכנון והקצאת משאבים, מנהלים צריכים לכלול שיקולים של ביצועים חברתיים. מנהלים צריכים לעסוק בנושאים של אתיקה עיסקית במסגרת תוכניות הכשרה וסמכויות תפקיד. פונקציות כוח אדם ויחסי ציבור, לדוגמא, צריכות להקיף דרישות חדשות הנובעות מנושאים של אחריות חברתית של הארגון. בקיצור, כל דרגי הארגון, החל מחברי מועצת המנהלים וכלה במנהלים מהשורה הראשונה, צריכים להבין ולהפגין השקפה והתנהגות עקביים בנוגע להיבטים החברתיים של העסק. להלן שיקולים אופיניים שעליך לקחת בחשבון כאשר עומדים לפניך יעדים כוללים של אחריות חברתית:

1. הכללת האחריות החברתית בתכנון לטווח ארוך. מרבית התכנון העיסקי מתמקד בשיקולים כלכליים. דרוש שינוי בהשקפה ואורינטציה רחבה יותר כדי לתכנן לכלול גם יעדים חברתיים. מנהלים ברמה בכירה עשויים להתייעץ במומחים בנושאי חברה ומוסר. תכנון אפקטיבי צריך כלול מידע אודות גישות חברתיות וכוחות וכן תחזיות לגבי האפקט שלהם על החלטות עיסקיות והתנהגות בעתיד.

2. הרחבת סמכויות ההנהלה כך שיכללו נושאים חברתיים. מנהלים חייבים להבין את היעדים החברתיים של הארגון. עליך לקבל שיקולים חברתיים כדרישות מרכזיות הכרחיות להצלחה העיסקית. למעשה עליך לחוש הנעה ולעבור הכשרה, כדי לבצע את המדיניות החברתית של הארגון. בין אם היעדים נוגעים לתנאי עבודה, מדיניות תעסוקה, אבטחת איכות או מעורבות בקהיליה, עליך להתנהג בדרכים המעודדות יעדים אלו במקום לדחותם. תוכניות הדרכה של ההנהלה בנושאים: נהגי תעסוקה הוגנים, בטיחות במקום העבודה, דאגה לנושא הסביבה, צרכנות, או אתיקה עיסקית, צריכים להפוך לנהלים מקובלים בארגון המודע להיבט החברתי.

3. העברת ציפיות בנוגע לביצועים חברתיים, ברחבי הארגון. ההנהלה תצטרך לפתח דרכים כדי לדון בהשלכות המדיניות החברתית עם מנהלי עבודה, עובדים ואיגודים מקצועיים. עובדים שאינם מנהלים צריכים להיות מודעים למדיניות החדשה או לתוכניות הנובעות מיעדים של אחריות חברתית. חברות צריכות להיות מסוגלות להפגין מחויבות כנה ומהימנות בתחומים אלו. יש לענות על שאלות העובד, נושאים המטרידים אותו או התנגדויות לשינויים הנראים במקום העבודה, באמצעות תקשורת גלויה. ואכן, תרומה של העובד והאיגוד המקצועי, כאשר החברה מפתחת תחילה יעדים חברתיים, היא צעד נבון.

4. ניצול מומחיות החברה. ישנן מחלקות מסוימות, כגון, כוח אדם, יחסי ציבור או מחקר ופיתוח הניצבות מול אתגרים מיוחדים בגלל יעדים ארגוניים, חברתיים. מחלקת כוח אדם צריכה לפתח מדיניות חדשנית בנוגע למינויים, קידומים, פיטורים או החלטות בנוגע לפרישה. מומחי כוח אדם צריכים להתעדכן בתחומים של מניעת אפלייה על רקע עדתי או גיל, תוכניות לסיוע לעובד, אפשרויות לטיפול בילדים או בדיקות סמים לעובדים. על מחלקת יחסי הציבור מוטלת אחריות גדולה יותר לייעץ להנהלה בהכירה בדבר נושאים עיסקיים נוכחיים או עתידיים, הקשורים ליחסים עם הממשלה, הצרכנים, הקהיליה או העובדים. יש להניח כי אנשי יחסי הציבור יציעו לארגון תוכניות בתחום החברתי ויפעלו לפיתוחן. בנוסף, תוטל על מחלקת יחסי הציבור המשימה להביא לידיעת הציבור את המחויבות החברתית של הארגון. מחלקות המו"פ יקראו לתכנן מוצרים בטוחים יותר ובאיכות טובה או לפתח תהליכי ייצור המגינים על משאבי הסביבה ומשאבי אנוש. מחויבות לאחריות חברתית היא לא רק הצהרה פילוסופית בספר החברה, בדבר אתיקה עיסקית. היא כרוכה בשינוי בהנעה, בפעולה ובתקשורת בקרב כל חבר בארגון.

יישום האחריות החברתית של הארגון

לא כל ארגון יכול להתעניין בקשת הרחבה של בעיות חברתיות. גם אם הציפיות החברתיות חשובות לעסק, הן עדיין אינן בגדר המשימה העיקרית. מובן שעל הארגון לשקול את הצו המוסרי כנגד הכדאיות הכספית של נטילת משימה מסוימת בתחום החברתי. תגובה חברתית של הארגון עשויה להתרחש בצורות רבות כולל תוכניות של חברה מסחרית בודדת, מאמצים משותפים של הענף העיסקי או הקהילה ועסקאות משותפות באמצעות קשר בין המגזר הפרטי והציבורי. לדוגמא, אין לצפות שחברה בודדת תוכל להתמודד עם בעיית האבטלה הקיימת בקהילה עירונית מסוימת. זה יהיה נטל כבד מנשוא על משאביה. אולם, אם חברות אחדות בקהילה יעבדו במשותף הן יוכלו לשלב משאבים וליצור תוכניות הכשרה מקצועית והזדמנויות תעסוקה, עבור חלק נכבד מאוכלוסית המובטלים בקהיליה. באופן דומה, כל בתי החולים באיזור אחד יכולים לרכז בעלי כשרונות ולפתח תוכנית רווחה לתושבים הקשישים של הקהילה. מענקי ממשלה בשילוב עם תרומות מהמגזר הפרטי יכולים לממן אומנויות מקומיות, שירותי פנאי או חינוך.

תהליך הפיתוח של ציפיות לביצועים בתחום החברתי דומה באופן עקרוני, ללא קשר עם מהות הארגון או היעד החברתי. תחילה, הארגון צריך להיות מסוגל לצפות מגמות חברתיות. אלו גישות או כוחות ישפיעו על עסקים בעתיד? מתי יתרחשו שינויים חברתיים? מהי הסבירות להתרחשות שינויים חברתיים? תכנון אסטרטגי היה כרוך תמיד בתחזיות כלכליות. אולם, כעת עליו לכלול גם תחזיות סוציולוגיות. שנית, הארגון צריך להיות מסוגל לזהות את ההשלכות של מגמות חברתיות על העסק. כיצד ישפיעו המגמות החברתיות על מדיניות ונהלים עיסקיים? אלו ציפיות יהיו בעתיד לחברה כלפי העסקים? לסיכום, ארגונים צריכים להיות מסוגלים לפתח מדיניות ותכניות מעשיים המגיבים על מגמות וציפיות חברתיות. כלומר, העסק צריך להשתנות בדרך שתטפל בהצלחה, או ליתר דיוק, תנצל את הכוחות החברתיים של העתיד.

אמצעי אחד להשגת תחושת אחריות חברתית בארגון הוא ביקורת של נושא האחריות החברתית. בדיוק כשם שאתה יכול לבקר כל היבט אחר של ביצועי החברה, ניתן לבצע הערכה שיטתית של האחריות החברתית של הארגון. מובן שקשה להציב ערכים שיקליים לצד הפעולות המוסריות של עסק, אולם, ניתן להעריך את העלויות והיתרונות של פעולות סוציו-מוסריות. ארגונים צריכים להציב לעצמם מספר שאלות בנוגע לתוכניות קיימות או מתוכננות: כמה עולה התוכנית? מי מושפע בצורה חיובית ומי בצורה שלילית? האם ישנה ביקורת כלפי התוכנית? האם הביקורת מוצדקת? כיצד ניתן להימנע מביקורת? האם התוכנית פוגעת בזכויותיו של מישהו או מגינה עליהן? האם הארגון גאה לתת פומבי לתוכניתו או שמא הוא מתבייש בה? מדוע?

ארגון המבקש ליישם תוכניות או מדיניות בתגובה לנושאים חברתיים, צריך להכיר במחויבות הרחבה הדרושה לפעולה מוצלחת. גופים של חבר מנהלים, מנכ"לים, מנהלים בכירים ומדרג בינוני וכן מנהלי עבודה ועובדים צריכים ליטול אחריות להשגת אמות מידה שנקבעו מבחינת הפעולה החברתית. על הארגון להתחייב מבחינה השקפתית וכספית ליעדים חברתיים. אין די במס שפתיים. במובנים רבים, הבטחת אחריות חברתית של הארגון משמעה החדרת תודעה מוסרית בקרב כל אדם הקשור לארגון. אחריות חברתית צריכה להפוך לחלק בלתי נפרד מתכנון אסטרטגי, הכשרת מנהלים ושיטות הערכת ביצועים של הארגון.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .