לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

בדיקת כדאיות לעסק בתחום ההיי-טק

לפני שאתה מתחיל בעריכת התוכנית העיסקית אתה צריך תחילה לגבש את הרעיון במוחך. איך אתה מוודא שברעיון שלך יש ממש ושכדאי להשקיע זמן ומאמצים בהוצאת הרעיון מן הכח אל הפועל?

לפניך שורת שאלות אשר יעזרו לך לגבש את הרעיון ולבחון בצורה ראשונית אם יש בו פוטנציאל להפוך לפרויקט ריווחי. התיחס לשורת השאלות הבאה ברצינות והקדש זמן לשקול את הנושאים השונים שכן שאלות אלה מבטאות את הבעיות והאתגרים המהווים אבן בוחן לכדאיות של כל פרויקט יזמי בתחום הטכנולוגיה המתקדמת:

שיווק

* מה הבעיה אותה אמור המוצר לפתור?

* מדוע העיתוי נכון? כמה זמן יישאר החלון בשוק פתוח?

* מה גודל השוק? (בארץ? בעולם?)

* מה שיעור גידול השוק? מה הגורמים לגידול?

* מה פילוח השוק, ומהם מישתני הפילוח הרלוונטיים? (יישומים שונים, מחירים שונים, גאוגרפיה, וכד').

* מהי התחרות? (הגדרה: תחרות היא כל מה שהשוק עושה בהיעדר המוצר המוצע).

* מיהם השחקנים הראשיים בשוק? (מיתחרים, צרכנים גדולים).

* מדוע, ובאיזו מידה, יענה המוצר המוצע על צורך השוק יותר מן התחרות?

* מהו פלח השוק בו למוצר המוצע היתרון המירבי?

* מה הגדרת המוצר הנכונה לאותו פלח שוק?

* כיצד ימוקם המוצר באותו פלח שוק?

* מהם החסמים התרבותיים/התנהגותיים להחדרת המוצר לשוק היעד? כיצד ניתן לעקפם?

* מהן אלטרנטיביות הפצת המוצר אל תוך שוק היעד? מהי האלטרנטיבה המיטבית, ומדוע?

* מי ידיד? מי אויב? כיצד ניתן לנצל, או לשתף פעולה עם ידידים בפועל או בפוטנציה?

* מהו ניתוח החיסכון הכספי הצפוי למשתמש עם רכישת המוצר המוצע?

* מהן אלטרנטיבות התמחיר למוצר? מהי מדיניות התמחיר המיטבית ומדוע?

* למי מוכרים את המוצר? למישתמש? לממונה עליו? למספר גורמים שונים בו-זמנית?

* כיצד צפוי להראות תהליך המכירה עצמו? כמה זמן תימשך כל מכירה?

* מהי ההיערכות האירגונית המיטבית כנגזרת של אסטרטגית השווק?

* מהן דרישות השירות למוצר?

* מהן האלטרנטיבות למתן שירות למוצר?

* מהי צורת השירות המיטבית? מדוע?

* מהי ההיערכות האירגונית המיטבית הנגזרת מצורת השירות הניבחרת?

* מהו קו המוצרים, לטווח ארוך, שימשיך את המוצר הראשון?

* מהם הסיכונים השיווקיים העיקרים וכיצד ניתן להפחיתם?

טכנולוגיה

* מהם פערי הידע אותם יש לסגור במהלך פיתוח המוצר?

* מהן הדיסציפלינות הטכנולוגיות הדרושות לפיתוח המוצר?

* האם המוצר מבוסס על טכנולוגיות בסיסיות מוכחות? רכיבים קיימים?

* מה היקף המשאבים (זמן, כח-אדם, כסף) הדרושים להשלמת הפיתוח? מה ניתן לקנות מן המוכן?

* מהן הנקודות הקריטיות במהלך הפיתוח? מהם יעדי הביניים, מתי יושגו, וכיצד ניתן למדוד אם הושגו?

* האם עצם הגדרת המוצר תלויה במעבר אבני דרך מסוימות במהלך הפיתוח?

* מהם הסיכונים הטכנולוגיים, וכיצד ניתן להקטינם?

* מה צריכים להיות הרכב ומבנה קבוצת הפיתוח הנגזרים מצרכי הפיתוח?

* מה המשמעויות הניגזרות מייצור המוצר לגבי איפיונו?

* מהם פערי הידע הכרוכים בייצור המוצר? האם ניתן, וכדאי, להשתמש במשאבים חיצוניים?

* מהם מנגנוני בקרת האיכות בפיתוח ובייצור?

* כיצד יונח הבסיס הטכנולוגי לקו המוצרים העתידי, כהמשכו של המוצר הראשון?

ניהול ואירגון

* מדוע צריך להניח שלצוות היוזם יתרון יחסי בהגשמת הפרוייקט מול צוותים אחרים בעולם?

* האם לצוות המקים מגוון הכישורים הדרוש לניהול החברה בתחילת חייה?

* מהן הגדרות כישוריהם של אנשי המפתח החסרים בצוות? מתי יש לאייש עמדות אלו? היכן וכיצד יש לחפש את האנשים החסרים?

* מה מבנה החברה הרצוי, כאינטגרציה של דרישות הפיתוח, הייצור, השווק והשירות?

* מהם המשאבים הדרושים בכח אדם, ציוד ומקום, בשלבים שונים של הפיתוח והכניסה לייצור ושווק? האם ניתן להפחית השקעה ראשונית? (ע"י שימוש במשאבים חיצוניים, השכרת ציוד, וכד').

* כיצד יתומרצו אנשים שונים בחברה?

* כיצד תתורגם התוכנית העיסקית למיפרט מטרות אישיות לכל עובד ועובד?

* כיצד תיבדק עמידה ביעדים, של כל עובד ושל החברה כולה?

* מהם הסיכונים הניהוליים/אירגוניים העיקרים וכיצד ניתן להפחיתם?


כספים

* מהו תרשים המזומנים הניגזר מן התוכנית העיסקית? (על בסיס חודשי עד להגעה צפויה לרווחיות; בסיס רבעוני לשלוש שנים ראשונות; בסיס שנתי לחמש שנים ראשונות).

* מהם דו"חות רווח והפסד, ומאזנים, הצפויים לחמש השנים הראשונות? (על בסיס שנתי).

* כיצד ניתן לפרק את תהליך מימון החברה לשלבים הניגזרים מהצרכים התיפעוליים ומאבני הדרך?

* מהם מקורות ההון הרצויים לחברה, בשלבים שונים של התפתחותה, כנגזרת של האסטרטגיה העיסקית? מתי נכון לגשת לכל אחד מהם?

* היה והתפתחות החברה איטית מהצפוי, מה הצרכים הכספיים הנוספים הנובעים מכך?

* מתוך כל האמור לעיל-מהו ערך החברה ביום הקמתה, וכיצד צפוי להשתנות עם מעבר כל אבן דרך?

עקרונות כלליים לתיכנון עסק בתחום הטכנולוגיה המתקדמת

* טוב פתרון בינוני לשוק גדול מפתרון גאוני לשוק קטן.

* מוצר ניתן לשנות, אנשים אפשר להחליף, אך השוק אדון לעצמו; אין לחסוך במאמץ להבינו.

* עדיף פתרון הפונה למיגזר שוק אנכי מאשר לשוק אופקי. (התוכנית העיסקית הופכת למוגדרת יותר ובת-בדיקה, להנהלת החברה קל יותר להתמקד, לחברה קל יותר להגן על מעמדה מול תחרות, ונוצרות אפשרויות להכנסת שותפים מקצועיים לעסק בשלבים שונים).

* יש להזהר ממוצרים הרגישים לשינויים תרבותיים בין ישראל ושוק היעד. או שהצגתם לשוק כרוכה בשנוי הרגלי קניה/שימוש קיימים.

* אין מוצר ללא תחרות; ככלל אצבע, יש להוכיח שהמוצר כדאי למשתמש לפחות פי שניים מן התחרות, כאשר יימכר עם ערך מוסף של לפחות 60%.

* אסטרטגיה פירושה בחירה; ניסוח אסטרטגיה עיסקית שאיננה פרי ניתוח וברירה בין אלטרנטיבות שונות הוא חסר משמעות ואינו מועיל.

* אמינותו של היזם ותוכניתו עומדת ביחס ישר לכושרו לזהות סיכונים, להצביע עליהם מפורשות ולהכין פתרונות חילופיים למקרה שהפתרון המתוכנן ייכשל.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .