לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

יעילות הארגון

אחד המרכיבים החשובים בתיפקודו של כל ארגון הינה מידת היעילות בה הוא פועל, יעילות הארגון תשפיע על הצלחתו בהגשמת היעדים שנקבעו וביכולתו לשרוד ולשגשג בסביבה תחרותית.

תכונות הארגון היעיל

יעילות הארגון תלויה ב:

1. מנהיגות חזקה ובעלת חזון, בצמרת הארגון.

2. צוות מנהלים רב-עצמה.

3. כוח עבודה בעל הנעה, מחויב, מיומן וגמיש.

4. עבודת צוות טובה ברחבי הארגון.

5. לחץ מתמשך לחדשנות בשילוב עם היכולת לנהל שינוי ולשגשג כתוצאה ממנו.

6. הגדרה ברורה של יעדים והיכולת להשיגם.

7. תרבות חברה חיובית.

8. מערכת ערכית המדגישה ביצועים, איכות ואחריות של הארגון כלפי בעלי המניות, מנהלים, ספקים, לקוחות והקהילה.

9. יכולת לנקוט פעולה מהירה.

10. בסיס כספי איתן.

שיפור יעילות הארגון

ניתן לשפר את האפקטיביות הארגונית על ידי:

1. ניתוח המצב הקיים ביחס לכל אחד מעשר הסעיפים לעיל.

2. ביקורת של ההנהלה כפי שיתואר להלן.

3. נקיטת הצעדים ההכרחיים לאור ניתוחים אלו.

ביקורת ההנהלה

התחומים העיקריים עליהם חלה ביקורת ההנהלה הם:

חזון ההנהלה הבכירה. איכות החזון של ההנהלה הבכירה בנוגע לעתיד החברה.

תפיסת התפקוד של ההנהלה הבכירה. באיזו מידה להנהלה הבכירה יש תפיסה ברורה לגבי תפקידה וכיצד היא ממלאת אותו ביעילות.

אסטרטגיה. באיזו מידה גובשה תחושת כיוון ברורה, באמצעות גישה ניהולית, אסטרטגית.

יעדים. האם היעדים מתאימים, מוגדרים בבירור ומובנים.

תוכניות. עד כמה התוכניות נשקלות, הן ריאליות או הרפתקניות. האם פועלים לפיהן?

תרבות החברה. באיזו מידה תרבות הארגון היא פונקציונלית או דיס-פונקציונלית בסיוע לארגון להשיג את יעדיו.

ערכים. קיום מערכת ערכים מתאימה, מובנת ושפועלים לפיה.

אקלים ארגוני. באיזו מידה יש הוכחה לשיתוף פעולה ואמון בין מנהלים ואלו העובדים למענם.

סגנון ניהול. היקף החדשנות המתבצעת והאפקטיביות שלה במניעת סטגנציה וקידום יעדי החברה.

ארגון. באיזו מידה הוא תורם להשגת היעדים ובאיזו מידה הארגון הגיוני ומקל על תהליכי תקשורת, תיאום ובקרה.

ניהול משאבי אנוש. יכולת החברה למשוך אנשים, להחזיק בהם, לפתחם ולהחדיר בהם הנעה, כאשר איכות ומספר האנשים הם לפי צרכיה וכן לשמור על איכות מערכת היחסים עם העובדים.

ההנהלה. הנקודות החזקות ונקודות התורפה של צוות המנהלים. באיזו מידה המנהלים מבינים את יעדיהם, יש להם תחושת כיוון והם מחויבים להשיג את יעדיהם ותקניהם. כמו כן, איכות ההוראות שגובשו למען המנהלים ה'יורשים' ופיתוחם.

עובדים. איכות העובדים, מחויבותם והמורל שלהם.

כספים. חוסן הבסיס הכספי של החברה, באיזו מידה משיגים את היעדים הכספיים והמסקנות שניתן להסיק מבחינת מגמות היחסים הפיננסיים (בעיקר אלו הנוגעים לתשואה על ההון, נזילות, מלאי ותקורה), בקרת מזומנים והון תפעולי, והאפקטיביות של נהלי תקציב ובקרה.

שיווק. החשיבות שמייחסים להשקפה שמטרת עסק היא ליצור לקוח ולשמור עליו. לשם כך, על העסק לייצר מוצרים ושירותים שאנשים זקוקים להם, במחירים המייצגים ערך טוב עבור לקוחות אלו, בהשוואה למה שבאפשרותם לקבל במקום אחר.

פעולות. היעילות שבה מתכננים פעולות ייצור והפצה והפיקוח עליהן. כמו כן, יעילות ניהול המלאי, רמות איכות ושירות ללקוח; באיזו מידה מושגות רמות פריון גבוהות יותר באמצעות מיכון, מיחשוב וניהול יעיל יותר; באיזו מידה קיימים מנהגים של בזבוז וחוסר יעילות.

מדע הניהול. לצורך מה מיושמות טכניקות של מחקר פעילות עסקית וכן שיטות כימות אחרות, כדי לשפר את האפקטיביות של תכנון פעולות החברה והבקרה עליהן.

טכנולוגית מידע. היעילות והאפקטיביות של מחשבים ושיטות אחרות של טכנולוגית מידע בעיבוד מידע ואספקת נתונים הדרושים למנהלים.

בקרה. האפקטיביות של נהלי הבקרה במדידת תוצאות, בהשוואה לתקציב וליעדים, זיהוי חריגים וציון הפעולה המתקנת שיש לנקוט.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .