לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

הצהרת שליחות

הצהרת השליחות של הארגון או הצהרת משימה ((Mission Statement הינה אמצעי לפיתוח תחושת מטרה בארגון והגדרת סוגי התנהגות מקובלים. מנהלים צריכים להבין את תפקידם ולדעת את החלק שהם ממלאים בניסוח הצהרות אלו וישומן.

הצהרות משימה

הצהרת משימה מגדירה את התחום העיסקי של הארגון ולאן פניו מועדות.

הצהרות משימה עשויות:

* להתמקד במטרה - מה מיועד הארגון לעשות

* להעביר את החזון של ההנהלה הבכירה לגבי עתיד הארגון

* לספק בסיס שעליו ניתן לבנות תכניות אסטרטגיות

* להוביל להתפתחות הצהרות מפורשות המגדירות את הערכים המרכזיים של הארגון והעקרונות המנחים הננקטים כדי ליישמם.

* לשמש כמנופים לשינוי בהיותן נקודת המוצא לתכניות שתוכננו כדי לפתח מבנים ושיטות חדשות, להשיג חידושים ולשפר ביצועים.

הכנה

הדרך הטובה ביותר לפתח הצהרת משימה היא בסדנה ניהולית שבה ניתן להקדיש זמן רב לבחינה יסודית של הנושאים והשלכותיהם.

את ההצהרה יש להכין כדלקמן:

* עליה להיות בעלת "אישיות." במלים אחרות, עליה לשקף את המציאות בארגון. אסור שתהיה ערב של מלים שחוברו יחד ותו לא.

* דרוש קונצנזוס בקרב ההנהלה הבכירה בנוגע להצהרה ומחויבות למסר שבה.

* ניסוח הצהרת המשימה יעלה בקנה אחד עם הגדרת האסטרטגיות, הערכים המרכזיים וגורמי ההצלחה הקריטיים - מה העסק מתכונן לעשות, הדרך שבה הוא מתכונן להשיג זאת והקריטריונים להישג.

* הצהרת המשימה צריכה לקחת בחשבון את הסביבה החיצונית ותרבות החברה (ע"ע).

* התנהגות ההנהלה צריכה להתאים למשימה המוצהרת שלה. ולא, ההצהרה תאבד מערכה ומהימנותה.

* יש לנקוט בפעולה מוגדרת בצורת תדריכים, דיונים וסדנאות, כדי להבטיח כי הצהרת המשימה והאסטרטגיות התומכות בה, הערכים המרכזיים וגורמי ההצלחה הקריטיים יפורקו למרכיביהם וידונו בהם, בכל הארגון.

הגישה של חברת יבמ

הגדרת המשימה כחלק מתהליך התכנון האסטרטגי היא מרכיב חיוני בגישה של יבמ, ברמה של כלל החברה. כאן נכללים השלבים הבאים:

1. הגדרת הצהרת המשימה.

2. פיתוח אסטרטגית חברה שתאפשר לה להשיג את משימתה.

3. להגדיר את גורמי ההצלחה החיוניים של החברה. גורמים אלו יקבעו באלו נושאים יש לטפל כדי להשיג את המטרות האסטרטגיות.

4. להגדיר בתוך כל פונקציה את גורמי ההצלחה הקריטיים אשר יבטיחו כי פונקציה זו תספק את רמת התמיכה ההולמת למאמץ החברה.

דוגמא להצהרת משימה - חברת המכוניות "פורד"

להלן תרגום הצהרת המשימה של חברת המכוניות האמריקאית "פורד":

"חברת 'פורד' היא אחת המובילות בעולם בתחום הרכב ומוצרים ושירותים הקשורים ברכב, כמו גם בתעשיות נוספות כגון, חלל, תקשורת ושירותים פיננסיים. משימתנו היא לשפר בהתמדה את מוצרינו ושירותינו כדי למלא את צרכי הלקוח, לאפשר לנו לשגשג כעסק ולהשיג תשואה סבירה עבור בעלי המניות שלנו, בעלי העסק".

הגישה התפקודית

המנהלים צריכים וחייבים לפתח הגדרות משימה עבור התפקודים שלהם עצמם, כפי שנראה בדוגמא הבאה, הלקוחה ממחלקת כוח האדם של חברה בריטית:

משימת מחלקת כוח אדם היא לפתח ולקדם נהלים ויוזמות הנוגעים לכוח האדם ומשאבי אנוש האיכותיים ביותר. זאת, בדרך אתית, ותוך הצדקת העלות ובמועד, כדי לתמוך ביעדים העסקיים, הנוכחיים והעתידיים, של החברה ולאפשר למנהלים למקסם את היקף משאבי האנוש העומדים לרשותם, האפקטיביות שלהם ופיתוחם.

מערכות ערכים

מערכת ערכים מבטאת את האמונות הבסיסיות בהתנהגות שאמורה לתרום לארגון ובמה שהארגון רואה כחשוב. מערכת זו מבוטאת בצורת הצהרת ערך.

שימושי הצהרות הערך

מטרת הצהרת ערך היא לסייע בפיתוח ארגון המונע על ידי ערכים ומחויב למשימתו. ארגון זה אמור לפתח את עסקיו בהצלחה מתוך התייחסות לערכים משותפים לחבריו והבנה מה הדברים הטובים ביותר לעסק. לפיכך, הצהרות ערך הן חלק בלתי נפרד מהתכנון האסטרטגי כאמצעי לכיוון נתיב העסק והמאמץ המושקע בו, לטווח הארוך.

הצהרות ערך קשורות קשר הדוק עם הצהרות משימה וכמו אלו האחרונות, ניתן להיעזר בהן כמנופים לשינוי, להביא לכך שאנשים יפעלו בצורה שונה בדרכים שיתמכו בהשגת יעדי הארגון.

תוכן

הצהרת ערך מגדירה את הערכים המרכזיים בתחומים כגון:

* דאגה לאנשים והתחשבות בהם

* דאגה ללקוחות

* כושר תחרות

* העסק

* מצויינות

* גמישות

* צמיחה כיעד מרכזי

* חדשנות

* התמקדות בשוק/בלקוח

* התמקדות בביצועים

* פריון עבודה

* איכות

* עבודת צוות.

דוגמאות להצהרות ערך

חברה אמריקאית XYZ - ערכים מרכזיים

הערכים המרכזיים של XYZ הם:

מצויינות. כל מה שאנו מצליחים בו כעת ניתן לשיפור.

צמיחה רווחית. אנו חותרים להבטיח התרחבות רווחית של העסק, כדי ליצור את התשואה שהבעלים מבקשים לקבל על השקעתם וכדי להבטיח המשך השגשוג והביטחון לעובדינו.

העסק. העסק משגשג בזכות החדשנות, היצירתיות וניצול הזדמנות, כל אימת שהיא נקרית בדרכנו.

שירות ללקוח. אנו תלויים בלקוחות. השמירה על רמת השירות ללקוח ושיפורו היא נושא הנמצא בראש מעיננו.

גמול. ההישג מביא אתו גמול לכל אחד בחברה.

עבודת צוות. XYZ הוא ארגון המסתמך על עבודת צוות כדי להשיג תוצאות.

מקצוענות. השימוש היעיל בכישורים, ההתמקדות בהם ופיתוחם, הוא דרישה מרכזית בחברה.

פריון עבודה באמצעות אנשים. פריון עבודה משופר ולפיכך, רווחיות טובה יותר מושגים באמצעות הנהגה יעילה ופיתוח כוח אדם מחויב למשימה ומיומן היטב.

שותפות. היחס לכל עובד הוא כאל שותף בעסק, שיש לערבו בנושאים המשפיעים עליו ולדווח לו על מידת ההצלחה של החברה ותוכניותיה לעתיד.

אנשים. היחס כלפי העובדים הוא הוגן ורואים בהם בני-אדם אחראיים. ניתנת להם הזדמנות לפתח את כישוריהם והקריירה שלהם בחברה. הנהלת החברה מודעת כל העת לצורך לשפר את איכות חיי העבודה.


 חברת 'פורד' - ערכים

הדרך שבה אנו משיגים את משימתנו חשובה לא פחות מהמשימה עצמה. הערכים הבסיסיים הבאים הם מרכיבי יסוד בהצלחת החברה:

אנשים. אנשינו הם מקור עצמתנו. הם מעניקים תבונה לארגון וקובעים את המוניטין והחיוניות שלנו. ערכי האנוש המרכזיים שלנו הם מחויבות ועבודת צוות.

מוצרים. מוצרינו הם התוצאה הסופית של מאמצינו ועליהם להיות הטובים ביותר מבחינת השירות ללקוח בכל העולם. תדמית מוצרינו היא תדמיתנו.

רווחים. הרווחים הם קנה המידה הסופי ליעילות שבה אנו מספקים ללקוחות את המוצרים הטובים ביותר עבור צורכיהם. רווחים צריכים להישאר ולצמוח.

עקרונות מנחים

לעתים קרובות מתלווה להצהרות הערך רשימה של עקרונות מנחים. להלן הדוגמא הבאה מחברת "פורד":

* האיכות במקום הראשון - כדי לספק את הלקוח, איכות מוצרינו והשירות שאנו נותנים צריכה להיות הקדימות הראשונה במעלה.

* הלקוחות הם במרכז כל פעולותינו - עלינו לבצע את עבודתנו מתוך מחשבה על הלקוחות. לספק מוצרים ושירותים טובים יותר משל מתחרינו.

* שיפור מתמיד חיוני להצלחתנו - עלינו לחתור למצויינות בכל מעשינו: במוצרינו, בבטיחותם, בשירות שאנו נותנים, יחסי האנוש שלנו, כושר התחרותיות שלנו ורווחיותנו.

* מעורבות העובדים היא דרך חיים - אנחנו צוות; חובה עלינו להתייחס איש לזולתו בכבוד ובהערכה.

* סוחרים וספקים הם שותפינו - על החברה לטפח קשרים הדדיים ומועילים עם סוחרים, ספקים ושותפים עסקיים אחרים.

* לעולם אסור להתפשר על יושר - התנהגות החברה בכל העולם תהייה התנהגות אחראית מבחינה חברתית, אשר תעורר הערכה כלפי יושרה של החברה ותרומתה החיובית לחברה האנושית. דלתותינו פתוחות בפני גברים ונשים כאחד, ללא אפלייה ומבלי להתחשב במוצא אתני או השקפות אישיות.


 ערכים שהתקבלו

חשוב להבחין בין ערכים שהחברה קיבלה ובין ההתנהגות בפועל של ההנהלה והחברים בארגון. קל ליצור הצהרות ערך מנוסחות גבוהה גבוהה, אולם, הצהרות כגון אלו משוללות ערך אם ההנהלה לא תפעל על פי הדברים שהיא מטיפה להם ואם לא תנקוט בצעדים להבטחת אכיפת הצהרות אלו, באמצעות פיתוח ויישום של מדיניות התומכת בהן. כמו כן על ההנהלה לעשות כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהחברים בכל הארגון יבינו את הערכים, יקבלו אותם ויפעלו לפיהם. החברה תוכל לעשות זאת על ידי הדרכה ודרישה מהעובדים להתנהג על פי תקנים מסוימים.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .