לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח סיכונים בהשקעה

ניתוח סיכונים בהשקעה אומד את הסכנה הטמונה באי-השגה של תחזיות התוצאה או התפוקה מהשקעה או השקעות - כלומר, סיכוייו של הפרויקט להפסיד. התוצאות מובעות בדרך כלל כערכים נוכחיים נקיים לאחר חישוב היוון זרם המזומנים העתידי בהשקעה. האומדן הסופי מבוסס על הערכות ההסתברות של שינויים המתרחשים בנתונים הבסיסיים שבתחזית כמו ביקוש, עלויות, אינפלציה ותזרימי מזומנים.

הצורך

אומדני תזרימי מזומנים נערכים כאשר הערכת השקעות כפופה לאפשרות של טעות בתחזית, כמו בכל תחזית. הטעויות מתרחשות משום:

1. שהביקוש לעולם אינו ניתן לחיזוי במלואו ותחזיות תזרימי מזומנים חיוביים הינן לפיכך בלתי-ודאיות;

2. העלויות, ומכאן תזרימי המזומנים השליליים הם מבוססי זמן אולם נסיבות שלא נצפו עלולות לשנותם;

3. אינפלציה אינה ניתנת לחיזוי מדויק והיא מקטינה את ערך הכסף תוך הגדלת שיעורי הרבית.

טכניקות

הטכניקות השכיחות ביותר בניתוח סיכונים הן:

1. אומדני שלוש רמות

2. ערך משוער


 אומדני שלוש רמות

הכנת אומדן שלוש רמות היא שיטה גסה למדי של השוואת סיכונים. היא דומה לניתוח רגישות בכך, שבניגוד לטכניקות אחרות לניתוח סיכונים, היא אינה משלבת הערכות הסתברות של שינויים בגורמים הבסיסיים.

שלוש תחזיות תזרימי מזומנים נערכות: אחת עבור התנאים הטובים ביותר (אופטימית); אחת עבור התנאים הגרועים ביותר (פסימית); והשלישית עבור התוצאה הסבירה ביותר. אלו מספקות את התחושה הכללית לגבי מה עשוי להתרחש לפרויקט אשר עליה יכולה ההנהלה לבסס את החלטותיה. קיימות טכניקות ניתוחיות יותר, כפי שיתאר בהמשך, אולם במידה זאת או אחרת, כולן תלויות בהנחות סובייקטיביות מסוימות.

ערך משוער

הערך המשוער הוא תחזית המבוססת על הממוצע המשוקלל של כל רמות המכירות בעלות סבירות הגיונית. ההסתברות מובעת כסיכוי באחוזים להשגת תוצאה נתונה. בניתוח סיכונים, הערכים המשוערים נקראים גם שקילי ודאות.

הערך המשוער מושג על-ידי הכפלת כל אחת מתחזיות הביקוש החלופיות המובעות כתזרימי מזומנים בהסתברות שלה וחיבור התוצאות יחדיו.

תועלות

ניתוח סיכונים מבטיח זיהוי הגורמים המשפיעים על התוצאות הסבירות של ההשקעות וחקירה מלאה של הסתברות התרחשותם. הוא מספק הנחייה לקבלת החלטות, אולם, עקב ההנחות המובנות בכל אומדני הסבירות, ניתוח סיכונים אינו יכול לעולם לבוא במקום שיפוט ניהולי סוביקטיבי, אותה "תחושת הבטן" שההשקעה תצליח או תיכשל.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .