לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח ערך

ניתוח ערך ((Value הוא טכניקה לצמצום עלויות המשתמשת בנהלים מאורגנים לזיהוי מרכיבי העלויות הבלתי-נחוצים ברכיב או מוצר על-ידי ניתוח תיפקודו (כאשר תיפקוד מוגדר כתכונת המוצר הגורמת לו לעבוד או להימכר) ותיכנונו.

הערך ניתן לסיווג כערך שימושי (יכולתו של הפריט למלא את תפקידו), או ערך היוקרה (המעמד הקשור לבעלות על הפריט). למטרות ניתוח ערכים, ערך הוא הסיכום של השניים, כאשר ערך שימושי הוא באופן נורמלי המרכיב העיקרי.

היעד של ניתוח ערך הוא לשפר את יחסי הערך-עלות, ומשמעות הדבר מוצר המספק את התפקודים הדרושים עם התכונות החיוניות בעלות מינימלית.

שיטה

ניתוח ערך מתבצע על-פי השלבים הבאים:

1. בחירת המוצרים שינותחו. המוצרים הנותנים את התשואה הגבוהה ביותר על העלויות שנגרמו בניתוח עצמו. קני-המידה לבחירה כוללים:

* מספר החלקים

* שימוש נרחב

* הפרש קטן בין ערך השימוש וערך העלות

* מוצר שעוצב לפני זמן רב.

2. הגדרת תיפקוד המוצר. מתן תשובות לשאלות הבאות:

* מהי מטרתו?

* מה הוא עושה?

* מה הלקוחות מצפים ממנו?

התיפקוד מתואר באופן הטוב ביותר בשתי מלים, פועל ושם-עצם, לדוגמה: "תומכת במשקל" עבור קורה; "מעביר כוח" עבור גל ארכובה.

3. רישום מספר המרכיבים. ככל שיש יותר מרכיבים, כך גדלים הסיכויים לצמצום עלויות.

4. מיצוי עלויות קיימות. העלות בפועל או השולית של ייצור הרכיב והמוצר כמכלול.

5. פיתוח חלופות. זה כולל שינויים בתיכנון, מיפרטים או שיטות ייצור אשר יצמצמו את העלויות מבלי להשפיע על תיפקודו של המוצר. השאלה היסודית עליה יש לענות היא:

* האם הרכיב דרוש? אם כן:

* מדוע הוא מיוצר באופן זה?

* האם יש תחליף חסכוני או שיטה חלופית לייצורו?

בשאלות אלו ניתן לטפל על-ידי טכניקות סיעור מוחות (ע"ע)), הממוינות לרשימת הצעות מעשיות. המטרה של שלב-מפתח זה היא לזהות את הטווח עבור:

(א) ביטול או פישוט חלקים או פעולות;

(ב) החלפת חומרים חלופיים;

(ג) שימוש בחלקים סטנדרטיים;

(ד) ביטול תכונות תיכנון בלתי-נחוצות;

(ה) מעבר לתהליכי ייצור חסכוניים;

(ו) שינוי התיכנון כדי להקל על הייצור;

(ז) קנייה במקום ייצור, כאשר הראשונה זולה יותר;

(ח) הגדלת אפיצות הייצור.

6. הערכת חלופות. הרעיונות שהועלו נבדקים מנקודת המבט של חיסכון בעלויות שיושג והמידה בה זה ניתן לביצוע ללא השפעה רצינית על יכולת המוצר למלא את תפקידו ולשמור על ערכו השימושי וערך היוקרה שלו. או אז מכינים המלצות ליישום.

תועלות

ניתוח ערך הוא שיטת הגיונית ושיטתית לצמצום עלויות על-ידי לקיחת כל חלק של המוצר ובחינה מדוקדקת של תיפקודו. הוא מבטיח שכל תכונה, אפיצות, חור, רמת גימור, חומר או חלק משירות יעברו אישור כדי להבטיח שאף אחד מהם אינו מוסיף לעלות הכוללת מבלי לשרת מטרה נחוצה.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .