לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניהול כללי
(General Management)

ניהול כללי מתכנן, מארגן, מכוון ושולט במספר פעולות הקשורות זו בזו ובשירותים תומכים במטרה להשיג את היעדים שהוגדרו.

ניהול כללי הוא דיסציפלינה המחייבת שימוש בכמה יכולות ניהוליות ולאו דוקא בטכניקה עצמה. אולם היכולות של הניהול הכללי והיעילות בה פעילויות אלו מכוונות ומבוקרות כדי להשיג את התוצאה הרצויה, תלויות בהבנה ובשימוש של מיגוון רחב של טכניקות ניהול.

תהליכי הניהול הכללי

ארבעת תהליכי הניהול הכללי הם:

1. תיכנון. ההחלטה על הכיוון בו הולך הארגון והדרך בה יגיע ליעדו. לשם כך יש צורך בהערכת שינויים ואילוצים חיצוניים ופנימיים, חיזוי, הצבת יעדים, פיתוח אסטרטגיות ומדיניות והכנת תוכניות פעולה.

2. ארגון. ההחלטה מי עושה מה. החלטה זאת דורשת הגדרה וקיבוץ פעילויות, הגדרת תחומי אחריות וגיבוש אמצעי תקשורת, תיאום ובקרה.

3. הכוונה. אבטחה שהאנשים יודעים מה לעשות ומתי לעשות זאת והפעלת מנהיגות כדי לגרום לאנשים לעבוד כמיטב יכולתם וכחלק מצוות.

4. בקרה. מדידה ומעקב אחר התוצאות, השוואת התוצאות עם התוכניות ונקיטת פעולה מתקנת במקרה הצורך.

תהליכים אלה והמשוב המתמשך המתרחש כתוצאה של מנגנוני הבקרה והתיכנון, פעילויות הארגון וההכוונה, מהווים רצף פעילויות הנובעות זו מזו.


התפקידים להם אחראי הניהול הכללי

1. פעילויות קו שהן הפעילויות לשמן הארגון קיים. בחברה עיסקית אלו כוללות:

* יצירת עסקים - חדשנות (פיתוח מוצרים חדשים), שיווק ומכירה;

* מתן מענה לביקוש - ייצור המוצר כדי לענות על הביקוש והפצתו ללקוח. משוב מהלקוח בצורת הזמנות חדשות ותגובות למוצרים המשפיעות על פעילויות יצירת העסקים.

2. פעילויות צוות או שירות, המבטיחות שפעילויות הקו יוכלו להתרחש על-ידי:

* הענקת תחושת כיוון באמצעות תיכנון ותיקצוב;

* אספקת כספים ואמצעי תיכנון ובקרת הוצאות;

* אספקת כוח-אדם בכמות ובאיכות הדרושות;

* אספקת שירותי ניהול ופעילויות תמיכה ניהוליות הכוללות טכנולוגית מידע, חקר ביצועים, חקר עבודה ופעילויות אחרות המיועדות לשפר את היעילות והאפקטיביות של הארגון.

פעילויות הקו אינן יכולות להתבצע ללא פעילויות הצוות או שירות ולהיפך.

טכניקות

הטכניקות בהן נעשה שימוש בניהול כללי הן אלו המתוארות בספר זה, למרות שרמת הפירוט הדרושה להבנת הטכניקות עצמן, ולאו דוקא העזרה שהטכניקות יכולות לספק משתנה באופן ניכר במצבים שונים.

באופן כללי, תפקידן של טכניקות ניהול הוא לסייע בתהליך קבלת ההחלטות. אולם, באופן מהותי, הן נמצאות שם כדי לתמוך, לא כדי לבוא במקום השיפוט העיסקי שהינו תכונת- המפתח של ניהול כללי אפקטיבי. כמה מהטכניקות, כמו חקר ביצועים, מיועדות במיוחד למטרה זאת. אחרות קשורות לתהליכים העיקריים של ניהול כללי ומספקות הכוונה ביישום תהליכים אלה ובפתרון בעיות הקשורות אליהם.

התחומים העיקריים בהן הטכניקות מיושמות בניהול כללי הם:

1. תיכנון בתחומי התיכנון העיסקי, ארגון, שיווק, מכירות, ייצור, ניהול פרויקטים, הפצה, כספים וכוח-אדם.

2. בקרה בתחומי הכספים (במיוחד עלויות), שיווק, מכירות, ייצור וניהול משכורות.

3. הקצאת משאבים בתחומי ההון, המזומנים, כוח-אדם ומתקנים.

4. פיתוח משאבים במיוחד בתחומי האנוש, שימוש בטכנולוגית מידע ומיכון וטכניקות ייצור והפצה משופרות.

5. מדע ניהולי ובמיוחד חקר ביצועים, לסיוע בתיכנון, הקצאת משאבים, פתרון בעיות וקבלת החלטות.

6. אפקטיביות עיסקית, שיפור היעילות והאפקטיביות של פעולות החברה.

מכל התחומים שפורטו למעלה, שני תחומי-המפתח בהם טכניקות ניהול מסייעות בניהול כללי הן תיכנון ובקרה - תחילת תהליך הניהול הכללי ומעקב אחר הביצועים כדי להבטיח את השגת התוצאות הרצויות.

 

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .