לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חקר שיווק

חקר שיווק מספק: (1) מידע להנהלה על שווקיה הקיימים או הפוטנציאליים של החברה, ו- (2) מידע על המשתמשים הקיימים או הפוטנציאליים בסחורות או השירותים המשווקים על ידי החברה. מידע זה מסייע בשיווק, תיכנון מוצר ומכירות, ובתיכנון מסעות פרסום וקידום מכירות.

חקר שיווק מפיק את הנתונים החיוניים לתיכנון אסטרטגי ותיכנון מוצר. הוא מזהה הזדמנויות ופערים, חושף חולשות ומספק את הבסיס לפילוח וייחוד אפקטיביים. הוא מספק קווים מנחים על המקום אליו צריכה החברה להגיע ואמצעי הערכה כדי לקבוע האם השיטות הננקטות כדי להגיע לשם הן אכן השיטות הנכונות.

חקר שיווק מספק תשובות לשאלות הטיפוסיות הבאות הנשאלות על-ידי יצרנים, מפיצים, סיטונאים או קמעונאים: כמה אנשים קונים את המוצר שלי? כמה הם קונים? מיהם מתחרי? עד כמה הם חזקים? מדוע אנחנו/הם מרוויחים או מפסידים? איזה סוג של אנשים קונה את מוצרינו/מוצריהם? עד כמה המותג שלי/שלהם מגיב לקידום מכירות? האם יש למוצר שלי עוצמות או חולשות מיוחדות באזורים או שווקים מסוימים או עבור קבוצות סוציו-אקונומיות שונות?

במה כרוך המחקר?

חקר שיווק מטפל בתחומים הבאים:

חקר שוק

* היקפו ואופיו של השוק - במונחי גיל, מין, הכנסה, משלח-יד ומעמד חברתי של הצרכנים (חקר שווקים צרכני).

* האופי, ההתפלגות והדרישות של משתמשים תעשייתיים, מסחריים, ממשלתיים או מוסדות שלטון מקומי בסחורות, בציוד או בשירותים המשווקים על-ידי החברה (חקר שווקים מוסדי).

* המיקום הגיאוגרפי של לקוחות ומשתמשים קיימים או פוטנציאליים.

* נתחי השוק של המתחרים העיקריים.

* אופיים של אפיקי ההפצה המשרתים את השוק.

* אופיין של מגמות כלכליות וסביבתיות אחרות המשפיעות על השוק.

חקר מוצרים

* בחינת קונספציות מוצר

* בחינת מוצרים

* ניתוח העוצמות או החולשות התחרותיות של מוצרי החברה לעומת אלה המשווקים על-ידי מתחרים

* חקירת שימושים חלופיים למוצרים קיימים

* ניתוח פערים - זיהוי תחומים בשוק שהחברה יכולה לנצל.

חקר מוטיבציה

* גישות ותגובות לתכונות המוצר

* ערכי הצרכן המשפיעים ומניעים צרכנים.

חקר פרסום

* חקר מדיה

* מדידת יעילות הפרסום.

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .