לדף הראשי

אומנות הניהול

 

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חקר שיטות

חקר שיטות הוא התיעוד השיטתי והבחינה הביקורתית של דרכים קיימות ומוצעות לביצוע עבודה כאמצעי לפיתוח ויישום שיטות יעילות יותר וצמצום עלויות. חקר שיטות ומדידת עבודה (ע"ע) הם שני הענפים העיקריים של חקר עבודה.

טכניקות

עיבוד זרימה

רצף הפעילויות המבוצע על-ידי פרטים ניתן לרישום בתרשימי זרימת תהליכים. תרשימי הזרימה נערכים כך:

1. רצף הפעילות העיקרי. כל פעילות מתוארת בסמלים שנקבעו מראש. רצף הפעילויות מוצג על-ידי ציור אנכי של סמלים אלה על-פי סדר התרחשותם וקישור ביניהם בקו אנכי.

2. פעילויות משנה או נתיבים חלופיים. הרצף העיקרי מוצג בצד הימני של התרשים. פעילויות משנה או נתיבים חלופיים מיוצגים מצד שמאל כרצף אנכי של פעילויות המחוברות לזרם העיקרי בקו אופקי במקום המתאים.

3. מספרי התייחסות. כל סמל פעילות ממוספר בנפרד כדי שיהיה ניתן להתייחס אליו בזמן הבחינה הביקורתית. המיספור מתחיל בתחילת הרצף העיקרי, ממשיך לערך של פעילות המשנה, לראש פעילות המשנה, ובחזרה לרצף העיקרי עד לתחתית התרשים.

4. חזרות ושינויים. אלה מוצגים על-ידי שבירת התרשים בקו אופקי כפול מיד מתחת לפעילות עליה יש לחזור או הנקודה בה הפריט המעובד משתנה באופן משמעותי.

5. זיהוי. הנתונים נכללים בתרשים כדי לזהות את השיטה או העבודה, תחילת התהליך וסיומו והאדם שהכין את התרשים. אפשר לכלול גם סיכום של הפעילויות שנרשמו.


 תרשימי נהלים

תרשימי נהלים משתמשים באותם סמלים וכללים כמו תרשימי פעילויות בודדים. המסמכים מזוהים בתיבות בתחילת כל רצף וחלוקתם מוצגת באותה דרך כמו נתיבים חלופיים בתרשים תהליכים.

רישום תנועות

הטכניקות העיקריות לרישום תנועות בסדנה, משרד, חדר או אתר, הן:

1. דיאגרמת מחרוזת הרושמת את תנועות המפעיל על-ידי הצבת סיכות בנקודות בהן יש שינוי כיוון. דיאגרמות מחרוזת נותנות תמונה חיה מאד של אופן התנועה ותופשות במהירות תנועות בלתי-נחוצות, ארוכות מדי או כפולות.

2. דיאגרמות זרימה שהינן ייצוג של תרשים זרימה על תוכנית המתאר את התנועות הפיזיות בעזרת קו המקשר בין הפעילויות השונות.

בחינה ביקורתית

בחינה ביקורתית משתמשת בגישת הטלת הספק כדי לגלות, מה, כיצד, מתי, היכן, וחשוב מכל, מדוע, פעילות מסוימת מתבצעת, ומי מבצע אותה. מכאן נובע ניתוח של שתי שאלות יסוד:

1. האם הפעילות צריכה להתבצע בכלל? אם כן:

2. האם יש דרכים טובות יותר לביצועה?

 

 

< startspan -->

Copyright © 2007.Meir Liraz. All rights reserved .